Modernizacja elektrociepłowni

Schumacher Packaging to globalny producent różnego rodzaju opakowań papierowych. Posiadająca 29 oddziałów firma jest jednym z największych wytwórców produktów z tektury litej i falistej w Europie. DB Energy nawiązało współpracę w zakresie efektywności energetycznej z Schumacher Packaging w Myszkowie, gdzie został wykonany projekt, przeprowadzona modernizacja i oddanie do eksploatacji dwóch kotłów wraz z instalacjami towarzyszącymi.

Kocioł

Audyt efektywności energetycznej

Efektem przeprowadzonego w 2018 roku audytu efektywności energetycznej była pełna koncepcja projektowa inwestycji, która potwierdziła oczekiwany efekt energetyczny oraz ekologiczny planowanej modernizacji kotłowni. W efekcie przeprowadzonych prac zarekomendowano szereg działań podnoszących efektywność energetyczną kotłowni, które są zgodne z art. 19 ust. 1, pkt 3) lit. Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji są więc uprawnione do uzyskania świadectw efektywności energetycznej - tzw. białych certyfikatów w kategorii zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie dla modernizacji kotłowni białych certyfikatów o wartości ponad 6,2 tys toe.

Realizacja inwestycji

Inżynierowie DB Energy zwrócili uwagę na bardzo niską wyjściową sprawność kotłów, na liczne problemy eksploatacyjne z ich infrastrukturą oraz na brak automatycznej regulacji parametrów pracy. Wdrożenie ulepszeń w tych obszarach przyniosło poprawę efektywności energetycznej elektrociepłowni w zakładzie Schumacher Packaging.

W ramach gruntownej modernizacji pierwszego kotła zrealizowano m.in. następujące działania:

 • naprawiono walczak,
 • wymieniono konstrukcja nośna,
 • wymieniono część ciśnieniową,
 • wymieniono kompletny ruszt,
 • wymieniono wymurówkę kotła wraz z izolacją,
 • zaimplementowano instalacje poboczne: odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin,
 • poprowadzono nową instalację elektryczną,
 • zautomatyzowano procesy, umożliwiając bezobsługową pracę kotła.

Zastosowanie odpowiedniej automatyki wraz z inteligentnymi algorytmami do sterowania umożliwia przewidywanie obciążenia kotła i uodpornia układ na nagłe zmiany w zapotrzebowaniu na parę, poprzez redukcję wydmuchów. Nadrzędna automatyka kotłów ma także za zadanie kontrolować produkcję pary w taki sposób, aby kotły współpracując umożliwiały osiągnięcie maksymalnej sprawności procesu spalania oraz odpowiadać za zapewnienie jak najlepszego wykorzystania układu do produkcji energii w ramach istniejącej turbiny przeciwprężnej o mocy 7,5 MWel. 

Efekty modernizacji kotłowni - wymierny zysk dla Schumacher Packaging

W ramach prac projektowych oszacowano efekt energetyczny i jego wpływ na zmianę kosztów eksploatacji instalacji oraz efekt ekologiczny związany z redukcją zużycia paliw pierwotnych. Poniższe dane dotyczą całej inwestycji.

 • całkowity koszt modernizacji elektrociepłowni - 43,4 mln zł
 • wzrost sprawności kotłów o 20% (z 65% do 85%) - poprawa procesu spalania
 • całkowite roczne oszczędności uzyskane dzieki modernizacji obu kotłów - 20 mln zł
 • oszczędności energii finalnej na poziomie ponad 6,2 tys toe = możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej o wartości ok. 11,5 mln zł
 • około 1,5 roku - okres zwrotu inwestycji

Dzięki modernizacji emisja CO2 zmaleje z ok. 134 tys ton/rok do ok. 110 tys ton/rok. Różnica 24 tys ton odpowiada średniej rocznej emisji 6 tysięcy 4-osobowych gospodarstw domowych.

 

 

Pobierz case study tutaj
 
Download the case study here