RealizacjeRealizacje

Modernizacja napędów wentylatorów

Modernizacja napędów procesowych wielokrotnie przynosi ciekawe efekty energetyczne. U jednego z naszych klientów optymalizacja sterowania napędami wentylatorów przyniosła oszczędności na poziomie 9 868,927 MWh! Tak wysokie oszczędności wynikały z potrzeb przedsiębiorstwa w obszarze wentylacji, co związane było z wysokim pyleniem procesów produkcyjnych.

W czasie wizji lokalnej przeanalizowano sposób regulacji wentylatorów pracujących w systemie odpylania procesu produkcyjnego. Zwrócono uwagę, że wiele z rozpatrywanych jednostek regulowanych jest klapą, poprzez dławienie. Taki sposób sterowania przepływu nie jest optymalny z punktu widzenia zużycia energii elektrycznej przez napęd wentylatora.

Dla przykładu, światło rurociągu jednego z wentylatorów było zamknięte w ponad 60% przez większość czasu pracy systemu. Tak duży poziom dławienia powoduje znaczne zmniejszenie przepływu powietrza oraz jedynie minimalny spadek poboru mocy przez napęd wentylatora, ponieważ musi on wytwarzać w dalszym ciągu wysokie ciśnienie tak by pokonać opór klapy. W związku z powyższym zaproponowano wprowadzenie regulacji prędkości obrotowej napędów wentylatorów wyciągowych.

Tego typu działania podjęto dla wszystkich wentylatorów zakładu. Każdorazowo przed rozpoczęciem inwestycji wykonywano pomiary przepływu powietrza za wentylatorem w sytuacji dławienia i bez niego w celu wyznaczenia odpowiednich charakterystyk.

Łącznie zmodernizowano 9 napędów wentylatorów o średniorocznym zużyciu energii elektrycznej 25 085,603 MWh. Koszty modernizacji wyniosły około 3,5 mln zł.

mgr inż. Waldemar Jakubowski
Kierownik Projektu, DB Energy

Kierownik projektów badań efektywności energetycznej w przemyśle - ukończył Politechnikę Wrocławską (Automatyka i Robotyka). Specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej i systemów wsparcia. Główne zainteresowania techniczne to efektywność napędów elektrycznych i instalacji sprężonego powietrza. Zajmuje się koordynacją prac na obiektach przemysłowych związanych z badaniami efektywności energetycznej oraz tworzeniem ekspertyz w zakresie efektywności energetycznej, OZE i kogeneracji.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje