Modernizacja napędów wentylatorów

Modernizacja napędów procesowych wielokrotnie przynosi ciekawe efekty energetyczne. U jednego z naszych klientów optymalizacja sterowania napędami wentylatorów przyniosła oszczędności na poziomie 9 868,927 MWh! Tak wysokie oszczędności wynikały z potrzeb przedsiębiorstwa w obszarze wentylacji, co związane było z wysokim pyleniem procesów produkcyjnych.

W czasie wizji lokalnej przeanalizowano sposób regulacji wentylatorów pracujących w systemie odpylania procesu produkcyjnego. Zwrócono uwagę, że wiele z rozpatrywanych jednostek regulowanych jest klapą, poprzez dławienie. Taki sposób sterowania przepływu nie jest optymalny z punktu widzenia zużycia energii elektrycznej przez napęd wentylatora.

Dla przykładu, światło rurociągu jednego z wentylatorów było zamknięte w ponad 60% przez większość czasu pracy systemu. Tak duży poziom dławienia powoduje znaczne zmniejszenie przepływu powietrza oraz jedynie minimalny spadek poboru mocy przez napęd wentylatora, ponieważ musi on wytwarzać w dalszym ciągu wysokie ciśnienie tak, by pokonać opór klapy. W związku z powyższym zaproponowano wprowadzenie regulacji prędkości obrotowej napędów wentylatorów wyciągowych.

Tego typu działania podjęto dla wszystkich wentylatorów zakładu. Każdorazowo przed rozpoczęciem inwestycji wykonywano pomiary przepływu powietrza za wentylatorem w sytuacji dławienia i bez niego w celu wyznaczenia odpowiednich charakterystyk.

Łącznie zmodernizowano 9 napędów wentylatorów o średniorocznym zużyciu energii elektrycznej                 25 085,603 MWh. Koszty modernizacji wyniosły około 3,5 mln zł.