Modernizacja oświetlenia w obszarze procesu technologicznego

W wielu przedsiębiorstwach można ograniczyć zużycie energii elektrycznej w obszarze oświetlenia prostymi działaniami z szeroko rozumianego zakresu tzw. dobrych praktyk. W jednym z zakładów produkcyjnych udało się zredukować zużycie energii o 103,564 MWh, stosując przedstawione niżej rozwiązania.

Zastosowane rozwiązania w przypadku konkretnego klienta z branży budowlanej:

  • wyczyszczenie i naprawa uszkodzeń świetlików dachowych i ograniczenie wykorzystania oświetlenia sztucznego w ciągu dnia pracy,
  • przeszkolenie pracowników w zakresie dobrych praktyk w obszarze oświetlenia zakładu lub, tam gdzie to możliwe ze względu na typ oprawy, montaż czujek ruchu (eliminacja niepotrzebnego oświetlenia obszarów,     w których aktualnie nie przebywają pracownicy),
  • przesuniecie miejsca montażu wybranych opraw oświetleniowych dla poprawienia warunków świetlnych na stanowiskach pracy,
  • inne działania z zakresu dobrych praktyk.

To przykładowe działanie pokazuje, że nawet w obszarze dobrych praktyk w zakresie oświetlenia, można uzyskać praktycznie beznakładowe oszczędności umożliwiające pozyskanie Białego Certyfikatu.