RealizacjeRealizacje

Modernizacja oświetlenia w obszarze procesu technologicznego

W wielu przedsiębiorstwach można ograniczyć zużycie energii elektrycznej w obszarze oświetlenia prostymi działaniami z szeroko rozumianego zakresu tzw. dobrych praktyk. W jednym z zakładów produkcyjnych udało się zredukować zużycie energii o 103,564 MWh, stosując przedstawione niżej rozwiązania.

Zastosowane rozwiązania w przypadku konkretnego klienta z branży budowlanej:

  • wyczyszczenie i naprawa uszkodzeń świetlików dachowych i ograniczenie wykorzystania oświetlenia sztucznego w ciągu dnia pracy,
  • przszkolenie pracowników w zakresie dobrych praktyk w obszarze oświetlenia zakładu lub, tam gdzie to możliwe ze względu na typ oprawy, montaż czujek ruchu (eliminacja niepotrzebnego oświetlenia obszarów, w których aktualnie nie przebywają pracownicy),
  • przesuniecie miejsca montażu wybranych opraw oświetleniowych dla poprawienie warunków świetlnych na stanowiskach pracy,
  • inne działania z zakresu dobrych praktyk.

To przykładowe działanie pokazuje, że nawet w obszarze dobrych praktyk w zakresie oświetlenia, można uzyskać praktycznie beznakładowe oszczędności umożliwiające pozyskanie Białego Certyfikatu.

mgr inż. Waldemar Jakubowski
Kierownik Projektu, DB Energy

Kierownik projektów badań efektywności energetycznej w przemyśle - ukończył Politechnikę Wrocławską (Automatyka i Robotyka). Specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej i systemów wsparcia. Główne zainteresowania techniczne to efektywność napędów elektrycznych i instalacji sprężonego powietrza. Zajmuje się koordynacją prac na obiektach przemysłowych związanych z badaniami efektywności energetycznej oraz tworzeniem ekspertyz w zakresie efektywności energetycznej, OZE i kogeneracji.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje