Modernizacja zakładu Simoldes Plasticos

DB Energy zoptymalizował zużycie energii w zakładzie Simoldes Plasticos, jednego z głównych producentów wyrobów z tworzyw sztucznych w Europie! Planowane oszczędności zużycia energii o ponad 25%!

Modernizacja zakładu Simoldes Plasticos sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach pod Wrocławiem

Projekt zrealizowany w formule ESCO, całkowita wartość projektu to ponad 2 mln zł, finalne planowane średnioroczne zmniejszenie zużycia energii to ponad 25%.

DB Energy przeprowadziło w Simoldes Plasticos sp. z o.o. szczegółowy audyt energetyczny, w wyniku którego zarekomendowano realizację następujących inwestycji:

  • modernizację wtryskarek tworzyw sztucznych,
  • modernizację układu sterowania instalacji wody lodowej,
  • odzysk ciepła ze sprężarki.

Modernizacja wtryskarek tworzyw sztucznych:

Projekt obejmował optymalizację zużycia energii elektrycznej we wtryskarkach, poprzez włączenie przemiennika częstotliwości w obwód zasilający napęd elektryczny urządzeń. Istotą technologii jest kontrolowane zarządzanie przepływami oleju, co, przy wymaganej mniejszej wydajności maszyny, prowadzi do oszczędności energii. Wszystkie pozostałe parametry wtryskarki pozostają niezmienione.

  • Modernizacja parku maszynowego to efekt energetyczny w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o ponad 2 000 MWh rocznie, czyli o ok. 30%. Prosty okres zwrotu inwestycji wynosi poniżej 2 lat.

Modernizacja układu sterowania instalacji wody lodowej:

Projekt obejmował wprowadzenie automatycznego sterowania układem instalacji wody lodowej, co pozwoli na włączenie bądź wyłączenie odpowiednich urządzeń w zależności od temperatury otoczenia i zostanie zoptymalizowane. Niepoliczalną oszczędnością będzie wyeliminowanie biegów jałowych sprężarek chłodniczych, które podwyższą uzyskiwane efekty.

  • Modernizacja, tj. wprowadzenie automatyki sterującej wszystkimi urządzeniami w instalacji wody lodowej zakładu Simoldes to oszczędności zużycia energii na poziomie ok. 500 MWh rocznie, czyli ok. 35%. Prosty okres zwrotu jest mniejszy niż 1,5 roku!

Odzysk ciepła ze sprężarek:

Projekt obejmował wprowadzenie systemu odzysku ciepła odpadowego w wymienniku (olej–woda). Wymiennik włącza się szeregowo w olejowy obieg chłodniczy sprężarki, gdzie następuje przekazanie ciepła z gorącego oleju do wody, wykorzystywanej do CO, CWU lub podgrzania powietrza. Działanie to pozwoli zredukować ilość gazu zużywanego na wytworzenie CO i CWU. Potencjał ten można częściowo zagospodarować do podgrzania wody centralnego ogrzewania oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

  • Modernizacja to średnioroczne oszczędności ciepła w wysokości ok. 1000 GJ. Prosty okres zwrotu                   z inwestycji to 2 lata.