Odzysk ciepła z procesu produkcyjnego

W przedsiębiorstwie, które specjalizuje się w wyrobie materiałów drewnopodobnych, została przeprowadzona modernizacja linii do suszenia wiórów OSB. Zabudowano tam niskotemperaturową podsuszarnię. Do pokrycia potrzeb energetycznych nowego urządzenia zagospodarowano ciepło odpadowe z procesu produkcyjnego.

Odpadowa energia cieplna wykorzystywana w nowo zabudowanej podsuszarni taśmowej jest produktem ubocznym wytwarzania formaliny, podczas którego linia technologiczna na wielu etapach procesu musi być chłodzona. W celu utrzymania stabilnego przebiegu procesu należy formalinę ochłodzić od 70°C do około 50°C.

Chłodzenie linii technologicznej oraz formaliny odbywa się w płytowych wymiennikach ciepła. Odebrane ciepło przed modernizacją było wytracane bezpowrotnie do atmosfery na otwartych wieżach chłodniczych.

Aktualnie trafia ono w pierwszej kolejności do nowo zabudowanej suszarni, gdzie wychładzane jest podczas procesu wstępnego suszenia materiału wejściowego. W końcowym etapie zostaje skierowane do wież chłodniczych. 

Dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego w procesie produkcyjnym, znacząco ograniczono zużycie gazu ziemnego wykorzystywanego do suszenia w obecnie pracującej instalacji. 
W wyniku przeprowadzonej modernizacji zmniejszono zużycie energii finalnej o ponad 106 tys. MWh, co przekłada się na 9,6 mln zł.  Przy kosztach inwestycyjnych na poziomie 39 mln zł, prosty czas zwrotu inwestycji wynosi 4 lata. Przeprowadzona inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia emisji CO2 o około 40 ton.