Od Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa do redukcji emisji o 40%

Połączenie kompetencji DB Energy związanych z efektywnością energetyczną – projektowaniem, finansowaniem i realizacją inwestycji energooszczędnych – z wiedzą klienta w zakresie technologii produkcji pozwala wdrażać inwestycje przynoszące największe oszczędności i realnie wpływać na obniżenie emisji CO₂. Po przeprowadzonym w zakładzie Słodowni Soufflet Polska obowiązkowym audycie energetycznym przedsiębiorstwa zidentyfikowaliśmy, a następnie wdrożyliśmy i sfinansowaliśmy inwestycję, która ograniczyła emisje o 9,5 tysiąca ton CO₂ rocznie.

slodownia

Pierwszy krok

Nasz klient, będący przedsiębiorstwem działającym w sektorze browarniczym, podjął decyzję o przeprowadzeniu obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa (EED) w 2016 roku. W efekcie Audytu EED zidentyfikowaliśmy kilka obszarów do modernizacji, dzięki którym Słodownia Soufflet osiągnie znaczące oszczędności finansowe, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz maksymalizację efektywności energetycznej w zakładzie.

Realizacja inwestycji

Zaproponowaliśmy kompleksowe rozwiązania, które przyczyniły się do realizacji celów Słodowni Soufflet. Jako Generalny Wykonawca zaproponowaliśmy modernizację układu cieplnego poprzez odzysk ciepła odpadowego o mocy 2,2 MW oraz wytworzenie ciepła w jednostkach kogeneracyjnych. Dodatkowo, zbudowaliśmy nowe źródło chłodu o mocy 4,2 MW, zwiększając efektywność działania układu chłodniczego. Całość ciepła wykorzystana jest w procesie suszenia słodu obniżając bilans emisyjności zakładu. Jednostki kogeneracyjne zapewniają niemal całkowite zapotrzebowanie Słodowni na energię elektryczną.

Główne wyzwania

Największym wyzwaniem było zbudowanie projektu, który zmaksymalizuje efekt energetyczny i ograniczy emisje, realizując cele strategiczne Soufflet. Osiągnęliśmy zamierzony cel dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu inżynierskiego, współpracy z klientem w jego zakładzie, a także wykorzystaniu nowoczesnych technologii dostarczanych przez renomowanych dostawców. 

Z kolei dla klienta najtrudniejsze było zaufać obcej firmie, że jako zewnętrzny doradca będzie w stanie zaangażować się w projekt na tyle, żeby poznać proces technologiczny od podszewki, zrozumieć wszystkie niuanse i perspektywę klienta, a także zoptymalizować działanie zakładu, który od blisko 20 lat jest jednym z najbardziej efektywnych w portfelu globalnej grupy kapitałowej.

Model ESCO

Co skłoniło Słodownię Soufflet Polska – i skłania inne firmy – do podejmowania działań w kierunku poprawy efektywności energetycznej właśnie w formule ESCO? To przede wszystkim fakt, że nie ponoszą one kosztów związanych z taką inwestycją. Budżet inwestycyjny klienta może być zagospodarowany na inne cele biznesowe firmy. Co więcej, oszczędności można odnotować już od pierwszego roku po wdrożeniu nowych rozwiązań. Dzięki mniejszym kosztom zużycia energii, od razu poprawia się rentowność prowadzonej przez klienta działalności.

Zdecydowaliśmy się na model ESCO ze względu na to, że własny budżet angażujemy już w inwestycje procesowe. Taki rodzaj finansowania nie obciążał naszych zobowiązań, a dodatkowo mogliśmy odnosić korzyści od razu po wdrożeniu nowych rozwiązań. – tłumaczy Konrad Musiał z Soufflet Polska. 

Efekty modernizacji

  • Całkowity koszt modernizacji: 29 mln zł
  • Podniesienie jakości produktu dzięki modernizacji układu cieplnego
  • Okres umowy ESCO: 10 lat
  • Oszczędności energii cieplnej: 30 GWh
  • Oszczędności energii elektrycznej: 12 GWh
  • Redukcja emisji CO2: 9543 tCO2 – to 40% wszystkich emisji firmy

Taka ilość dwutlenku węgla wystarczyłaby do nagazowania 6 miliardów piw!

Słodownia Soufflet Polska sp. z o.o. w Poznaniu to światowy lider w produkcji słodu. Należy do francuskiej grupy rolno-spożywczej Soufflet, która jest największą firmą rodzinną w branży skupu zbóż w Europie. Grupa zatrudnia ponad 7 tys. pracowników w osiemnastu krajach.

 

Pobierz case study tutaj
 
Download the case study here