RealizacjeRealizacje

Termomodernizacja komór składowych

W ramach prowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, u klienta z branży spożywczej zaproponowano wdrożenie kompleksowej termomodernizacji komór chłodniczych. Należało określić efekt energetyczny i technologiczny takiej modernizacji i zaproponować konkretne rozwiązania.

Do obliczeń wykorzystano dane klimatyczne zgodnie z normą PN – EN 12831, dla lokalizacji zakładów klienta. Dane ogólne budynku przedstawiono dla strefy klimatycznej II, projektową temperaturę wewnętrzną dobrano zgodnie z normą, w zależności od typu pomieszczenia.

Analizowany obiekt składał się z 7 komór chłodniczych. Ściany działowe komór zbudowane były z płyt poliuretanowych o grubości 17 cm i 15 cm. Ściany zewnętrzne i stropy składają się z płyt poliuretanowych o grubości 17 cm, obudowanych blachą. W każdej z komór znajdują się dwie pary drzwi. Nad komorami znajduje się nieużytkowe poddasze przykryte blachą trapezową. Posadzka komór znajduje się na ścianach fundamentowych żelbetowych o wysokości 1 m i grubości 24 cm, zaizolowanych paraizolacją i dwiema warstwami płyt poliuretanowych o grubości 8 cm. Ściany i stropy nie spełniają wymagań izolacyjności cieplnej. Stropy budynku są w złym stanie technicznym. Przegroda posiada wiele nieszczelności, przez co następuje infiltracja powietrza zewnętrznego i zwiększa się wymiana ciepła.

Dzięki przeprowadzonym pomiarom i obliczeniom zgodnym z wymaganiami normowymi możliwe było określenie strat ciepła przez poszczególne przegrody, a co za tym idzie podjęcie decyzji dotyczących optymalnej termomodernizacji komór.

Przeprowadzenie termomodernizacji komór chłodniczych przyniosło wymierne korzyści. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na chłód audytor zaproponował wykonanie izolacji stropu i podłogi, które łącznie generują 84% strat. Wykonano izolację stropu pianką poliuretanową o grubości 10 cm oraz izolację podłogi pianką poliuretanową o grubości 5 cm. Dodatkowo zaizolowano ściany pianką PUR o grubości 8 cm.

Zadaniem izolacji jest zwiększenie całkowitego oporu termicznego budynku. Zaproponowane materiały charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, dzięki czemu w znacznym stopniu redukują straty przegród przez przenikanie. Zwiększenie oporu cieplnego wprost przekłada się na redukcję ilości paliwa zużywanego do chłodzenia komór, co niesie za sobą korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 1,87 GWh energii, a koszty uniknięte osiągneły poziom 535,3 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 3,3 mln zł.

mgr inż. Przemysław Kurylas
dyrektor ds. projektów, DB Energy

Dyrektor ds. projektów, absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, kierunek: automatyka i robotyka. Specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej przemysłu. Posiada ogromne i wieloletnie doświadczenie w pomiarach i analizie parametrów pracy sieci elektroenergetycznej. Szef zespołu zajmującego się tworzeniem i rozwijaniem analizatora parametrów pracy sieci (APPS) oraz systemu diagnostyki uszkodzeń mechanicznych napędów (DiagSys).

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje