Większa produkcja i mniejsze emisje – Umicore na drodze do net zero

Zespół firmy Umicore w zakładzie w Jiangmen przygotował z firmą audytową strategię zeroemisyjną, która nie spełniła jego oczekiwań. Umicore zwrócił się z prośbą do nas, a nasz zespół inżynierski w 4 miesiące opracował konkretną ścieżkę redukcji emisji o 70%. Choć w najnowszych projektach skupiamy się głównie na projektowaniu i realizowaniu inwestycji energooszczędnych, to w tym przypadku nasze kompetencje wykorzystaliśmy przede wszystkim w działalności doradczej. Klient rozpoczął już wdrażanie opracowanej przez nas strategii i m.in. zmniejszył w swoim zakładzie zużycie pary o 50%.

umicore1

Pierwszy krok

Celem zakładu Umicore w Jiangmen było zredukowanie zużycia energii cieplnej zawartej w parze i kondensacie. Firma, mając silne zobowiązanie wobec ochrony środowiska w swoim DNA, dążyła do minimalizacji emisji, z planem osiągnięcia zerowej emisji do 2035 roku.

Zespół Umicore przed współpracą z nami podjął się opracowania strategii redukcji emisji z inną firmą oferującą usługi audytowe. Niestety jego cele strategiczne nie zostały spełnione. Za sprawą naszej współpracy z firmą EFESO Klient trafił do nas, a my spełniliśmy jego oczekiwania w 4 miesiące!

Opracowaliśmy mapę redukcji CO₂, która odpowiadała kluczowym celom Klienta. Zakład przygotowywał się na planowane w latach 2024-2025 podwojenie produkcji. Nasza mapa drogowa umożliwiła Umicore zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji i zużycia energii. Co istotne, nasza strategia nie ingerowała w procesy produkcyjne, co było kluczowe dla zakładu.

umicore1

Realizacja projektu

Ekspertyza zespołu inżynierów wskazała szereg miejsc, w których występowały straty energii, a które pozwoliłyby pokryć zapotrzebowanie na ciepło w głównym procesie. Kluczowymi działaniami w zakładzie był odzysk ciepła ze sprężarek powietrza oraz odzysk ciepła ze ścieków.

Zakład w Jiangmen stosował w niektórych miejscach wyższe parametry, takie jak wyższa temperatura pary, niż było to konieczne, co prowadziło do wzrostu kosztów i strat. Zarówno zespół Klienta jak i pracująca z nim wcześniej firma audytowa przeoczyła rozwiązania, które pozwolą Klientowi ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 70% jeśli będzie się stosował do opracowanych przez nas wytycznych.

umicore5

Redukcja emisji CO2 dzięki zmniejszonej produkcji pary wodnej wyrażona w procentach wartości początkowej na 2026 rok.

 

Główne wyzwania

Jedną z motywacji Klienta do rozpoczęcia drogi do zeroemisyjności były działania firmy w branży automotive, w której wielu interesariuszy przykłada szczególną wagę do działań ograniczających szkodliwy wpływ biznesu na środowisko. Ważnym aspektem działalności Umicore jest cyrkularność, co ma swoje odbicie w branży, w której obraca się firma – jest to recykling baterii, katalizatorów czy materiałów krytycznych.

Efekty projektu

  • Dokładna i zrozumiała dla Klienta strategia zeroemisyjna stworzona w 4 miesiące
  • Redukcja zużycia pary o 50% po wdrożeniu pierwszych kroków mapy drogowej
  • Do 2030 roku: redukcja emisji ekwiwalentu CO2 na tonę zakupionego produktu o 42%
  • Do 2035 roku: Zero emisji netto

Umicore to globalna grupa z branży przemysłu chemicznego. Ta posiadająca 45 zakładów produkcyjnych spółka jest liderem w zakresie recyklingu baterii i surowców krytycznych. Zakład w Jiangmen znajduje się w południowych Chinach i działa od 2006 roku.

 

Pobierz case study tutaj
 
Download the case study here