Wymiana central wentylacyjnych

W obiektach produkcyjnych jednego z naszych klientów zlokalizowanych było 7 nawiewnych central wentylacyjnych, służących do zapewnienia komfortu termicznego w pomieszczeniach i zapewnienia odpowiedniej ilości wymian powietrza w halach produkcyjnych. Każda z central wyposażona była w nagrzewnicę wodną o mocy ok. 150 kW. Centrale wentylacyjne były stosunkowo nowe, a każda miała zaizolowane kanały wentylacyjne. Pomimo tego obszar ten był ciekawy z punktu widzenia możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Dla poprawy komfortu cieplnego w wentylowanych pomieszczeniach oraz zmniejszenia zużycia ciepła na potrzeby ogrzewania, Audytor zalecił wymianę central nawiewnych, na centrale nawiewno – wywiewne.

Nowe urządzenia powinny być wyposażone w odzysk ciepła, który pozwoli na redukcję zużycia energii cieplnej. Potencjał oszczędności odniesiono do układu, który czerpałby powietrze z zewnątrz w okresie zimowym, a nie jak obecnie z wnętrza hali. Przyjmując sprawność odzysku ciepła na poziomie 67% oraz temperaturę powietrza na hali 20°C, oszacowano ilość energii możliwej do zaoszczędzenia w ciągu roku.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 2,55 GWh energii, a koszty uniknięte osiągnęły poziom 212,5 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 425 tys. zł.