RealizacjeRealizacje

Wymiana central wentylacyjnych

W obiektach produkcyjnych jednego z naszych klientów zlokalizowanych było 7 nawiewnych central wentylacyjnych, służących do zapewnienia komfortu termicznego w pomieszczeniach i zapewnienia odpowiedniej ilości wymian powietrza w halach produkcyjnych. Każda z central wyposażona była w nagrzewnicę wodną o mocy ok. 150 kW. Centrale wentylacyjne były stosunkowo nowe, a każda miała zaizolowane kanały wentylacyjne. Pomimo tego obszar ten był ciekawy z punktu widzenia możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Dla poprawy komfortu cieplnego w wentylowanych pomieszczeniach oraz zmniejszenia zużycia ciepła na potrzeby ogrzewania, Audytor zalecił wymianę central nawiewnych, na centrale nawiewno – wywiewne.

Nowe urządzenia powinny być wyposażone w odzysk ciepła, który pozwoli na redukcję zużycia energii cieplnej. Potencjał oszczędności odniesiono do układu, który czerpałby powietrze z zewnątrz w okresie zimowym, a nie jak obecnie z wnętrza hali. Przyjmując sprawność odzysku ciepła na poziomie 67% oraz temperaturę powietrza na hali 20°C, oszacowano ilość energii możliwej do zaoszczędzenia w ciągu roku.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 2,55 GWh energii, a koszty uniknięte osiągneły poziom 212,5 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 425 tys. zł.

mgr inż. Przemysław Kurylas
dyrektor ds. projektów, DB Energy

Dyrektor ds. projektów, absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, kierunek: automatyka i robotyka. Specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej przemysłu. Posiada ogromne i wieloletnie doświadczenie w pomiarach i analizie parametrów pracy sieci elektroenergetycznej. Szef zespołu zajmującego się tworzeniem i rozwijaniem analizatora parametrów pracy sieci (APPS) oraz systemu diagnostyki uszkodzeń mechanicznych napędów (DiagSys).

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje