RealizacjeRealizacje

Wymiana sprężarek powietrza i zabudowa nadrzędnego systemu sterowania

Celem przeprowadzonych prac było określenie efektu energetycznego i ekologicznego jaki przyniosła inwestycja polegająca na wymianie sprężarek i zabudowie nadrzędnego układu sterowania, przeprowadzona w przedsiębiorstwie z branży metalurgicznej.

Dotychczas za produkcję sprężonego powietrza w przedsiębiorstwie odpowiadało 7 sprężarek śrubowych, stało-obrotowych firmy Atlas Copco, rozmieszczonych w czterech sprężarkowniach na terenie zakładu. Urządzenia te zostały uruchomione w późnych latacha 90-tych i pracowały w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych.

W celu obniżenia kosztów wytwarzania sprężonego powietrza w zakładzie wdrożono inwestycję polegającą na wymianie sprężarek, które w największym stopniu utraciły sprawność oraz zabudowie nadrzędnego układu sterownia.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono ilość produkowanego sprężonego powietrza oraz wskaźnik energochłonności instalacji przed i po modernizacji. Po dokonaniu pomiarów DBE wyliczyło około 30% spadek wskaźnika energochłonności (stosunek zużycia energii do wielkości produkcji).

Po weryfikacji wyników po przeprowadzonej modernizacji okazało się, że udało się zaoszczędzić ok. 800,000 MWh energii elektrycznej, przy nakładach inwestycyjnych nie przekraczających 700 tys. zł.

mgr inż. Anna Marchut
Kierownik Projektu, DB Energy

Kierownik projektu. Specjalista w zakresie opracowywania koncepcji projektowych modernizacji i inwestycji podnoszących efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Alternatywne Źródła Energii. Posiada świadectwa kwalifikacji grupy G-1/E, G-2/E, G-2/D, G-3/E, G-3/D.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje