Wymiana sprężarek powietrza i zabudowa nadrzędnego systemu sterowania

Celem przeprowadzonych prac było określenie efektu energetycznego i ekologicznego jaki przyniosła inwestycja polegająca na wymianie sprężarek i zabudowie nadrzędnego układu sterowania, przeprowadzona w przedsiębiorstwie z branży metalurgicznej.

Dotychczas za produkcję sprężonego powietrza w przedsiębiorstwie odpowiadało 7 sprężarek śrubowych, stało-obrotowych firmy Atlas Copco, rozmieszczonych w czterech sprężarkowniach na terenie zakładu. Urządzenia te zostały uruchomione w późnych latacha 90-tych i pracowały w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych.

W celu obniżenia kosztów wytwarzania sprężonego powietrza w zakładzie wdrożono inwestycję polegającą na wymianie sprężarek, które w największym stopniu utraciły sprawność oraz zabudowie nadrzędnego układu sterownia.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono ilość produkowanego sprężonego powietrza oraz wskaźnik energochłonności instalacji przed i po modernizacji. Po dokonaniu pomiarów DBE wyliczyło około 30% spadek wskaźnika energochłonności (stosunek zużycia energii do wielkości produkcji).

Po weryfikacji wyników po przeprowadzonej modernizacji okazało się, że udało się zaoszczędzić                       ok. 800 MWh energii elektrycznej rocznie, przy nakładach inwestycyjnych nie przekraczających 700 tys. zł.