Wymiana transformatorów

W audytowanym zakładzie zainstalowanych było 19 transformatorów o mocach od 800 kVA do 1 600 kVA. Większość wykorzystywanych jednostek wyprodukowana była w latach 70-tych. W sytuacji starych transformatorów zazwyczaj zasadna jest i opłacalna ich wymiana.

Prawie wszystkie transformatory w audytowanym zakładzie mają ponad 35 lat i dalsze ich użytkowanie, pomimo prawidłowej pracy, jest nieopłacalne ze względu na stale rosnące straty energii. Efekty starzeniowe, takie jak degradacja izolacji uzwojeń, czy odkształcenia uzwojeń w skutek działania sił elektromagnetycznych prowadzą do zmniejszenia sprawności transformacji. Należy również zauważyć, że obecnie produkowane maszyny charakteryzują się znacznie mniejszymi stratami, w szczególności stratami biegu jałowego, które występują zawsze bez względu na obciążenie.

Na podstawie analizy zebranych danych pomiarowych wyznaczono współczynnik obciążenia β dla poszczególnych transformatorów, który umożliwił określenie ich rocznych strat energii.

Na podstawie analizy uzyskanych danych pomiarowych przeprowadzono wymianę wszystkich transformatorów na jednostki o takiej samej mocy, o mocno obniżonych stratach energii.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 747,069 MWh energii, a koszty uniknięte osiągnęły poziom           244,35 tys.zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 510,2 tys.zł.