RealizacjeRealizacje

Wymiana transformatorów

W audytowanym zakładzie zainstalowanych było 19 transformatorów o mocach od 800 kVA do 1 600 kVA. Większość wykorzystywanych jednostek wyprodukowana była w latach 70-tych. W sytuacji starych transformatorów zazwyczaj zasadna jest i opłacalna ich wymiana.

Prawie wszystkie transformatory w audytowanym zakładzie mają ponad 35 lat i dalsze ich użytkowanie, pomimo prawidłowej pracy, jest nieopłacalne, ze względu na stale rosnące straty energii. Efekty starzeniowe, takie jak degradacja izolacji uzwojeń, czy odkształcenia uzwojeń w skutek działania sił elektromagnetycznych, prowadzą do zmniejszenia sprawności transformacji. Należy również zauważyć, że obecnie produkowane maszyny charakteryzują się znacznie mniejszymi stratami, w szczególności stratami biegu jałowego, które występują zawsze bez względu na obciążenie.

Na podstawie analizy zebranych danych pomiarowych wyznaczono współczynnik obciążenia β dla poszczególnych transformatorów, który umożliwił określenie ich rocznych strat energii.

Na podstawie analizy uzyskanych danych pomiarowych przeprowadzono wymianę wszystkich transformatorów na jednostki o takiej samej mocy, o mocno obniżonych stratach energii.

W efekie modernizacji zaoszczędzono 747,069 MWh energii, a koszty uniknięte osiągneły poziom 244,35 tys. zł, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 510,2 tys. zł.

mgr inż. Waldemar Jakubowski
Kierownik Projektu, DB Energy

Kierownik projektów badań efektywności energetycznej w przemyśle - ukończył Politechnikę Wrocławską (Automatyka i Robotyka). Specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej i systemów wsparcia. Główne zainteresowania techniczne to efektywność napędów elektrycznych i instalacji sprężonego powietrza. Zajmuje się koordynacją prac na obiektach przemysłowych związanych z badaniami efektywności energetycznej oraz tworzeniem ekspertyz w zakresie efektywności energetycznej, OZE i kogeneracji.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje