RealizacjeRealizacje

Zabudowa systemu odzysku sprężonego powietrza z maszyny procesowej

U jednego z naszych klientów zastosowaliśmy odzysk sprężonego powietrza. Jak można się było spodziewać, okazało się to rozwiązaniem nie tylko pożądanym z technicznego punktu widzenia, ale i efektywnym ekonomicznie.

Technologia formowania elementów z tworzyw sztucznych na rozciągarko – wydmuchiwarkach wykorzystuje, do rozdmuchu głównego w procesie produkcyjnym, sprężone powietrze o ciśnieniu 30 – 36 bar. Produkcja elementów z tworzyw sztucznych konsumuje bardzo dużą ilość wysokociśnieniowego powietrza i zarazem generuje wysokie koszty energii związane z jego produkcją. Wdmuchiwane powietrze, po zakończeniu cyklu formowania, wypuszczane było do atmosfery. Audytor zaproponiwał zabudowę układu, umożliwiającego odzysk sprężonego powietrza, które ma wciąż wystarczające ciśnienie resztkowe i może być wykorzystane do pracy.

Zamontowanie powyższego rozwiązania zmniejszyło ilość produkowanego powietrza w sieci niskiego ciśnienia w ciągu roku o 29%, co bezpośrednio przełożyło się na oszczędności kształtujące się na poziomie 232,31 tys. zł. Okres zwrotu inwestycji wyniósł poniżej półtora roku.

mgr inż. Anna Marchut
Kierownik Projektu, DB Energy

Kierownik projektu. Specjalista w zakresie opracowywania koncepcji projektowych modernizacji i inwestycji podnoszących efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Alternatywne Źródła Energii. Posiada świadectwa kwalifikacji grupy G-1/E, G-2/E, G-2/D, G-3/E, G-3/D.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje