Zabudowa systemu odzysku sprężonego powietrza z maszyny procesowej

U jednego z naszych klientów zastosowaliśmy odzysk sprężonego powietrza. Jak można się było spodziewać, okazało się to rozwiązaniem nie tylko pożądanym z technicznego punktu widzenia, ale i efektywnym ekonomicznie.

Technologia formowania elementów z tworzyw sztucznych na rozciągarko – wydmuchiwarkach wykorzystuje, do rozdmuchu głównego w procesie produkcyjnym, sprężone powietrze o ciśnieniu 30 – 36 bar. Produkcja elementów z tworzyw sztucznych konsumuje bardzo dużą ilość wysokociśnieniowego powietrza i zarazem generuje wysokie koszty energii związane z jego produkcją. Wdmuchiwane powietrze, po zakończeniu cyklu formowania, wypuszczane było do atmosfery. Audytor zaproponował zabudowę układu, umożliwiającego odzysk sprężonego powietrza, które ma wciąż wystarczające ciśnienie resztkowe i może być wykorzystane do pracy.

Zamontowanie powyższego rozwiązania zmniejszyło ilość produkowanego powietrza w sieci niskiego ciśnienia w ciągu roku o 29%, co bezpośrednio przełożyło się na oszczędności kształtujące się na poziomie 232,31 tys. zł. Okres zwrotu inwestycji wyniósł poniżej półtora roku.