Zastosowanie bram szybkobieżnych

W wielu przedsiębiorstwach spotykamy się z tym, że proces produkcyjny prowadzony jest w wielu budynkach, które nie są ze sobą bezpośrednio połączone. W trakcie transportu wewnętrznego możemy mieć do czynienia ze znaczącymi stratami energii przez bramy i inne przejścia. Zastosowanie bram szybkobieżnych pozwala na uniknięcie tych strat i zaoszczędzenie znacznych ilości energii.

W analizowanym zakładzie wymagany był przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi budynkami. Szczególnie w okresie zimowym powodowało to straty energii. Proponowana modernizacja przewidywała zastosowanie bram szybkobieżnych w celu optymalizacji przepływu towarów oraz ograniczenia strat energii. Bramy te wykorzystywane są w budownictwie przemysłowym oraz w obiektach użyteczności publicznej. Są energooszczędne, zatrzymują przeciągi i przyczyniają się do optymalnej kontroli klimatu pomieszczenia.

W badanym zakładzie stosowano stare zapory foliowe i stare kurtyny powietrzne - oba rozwiązania okazały się, po przeprowadzonych pomiarach, bardzo nieefektywne.

W wyniku instalacji bram szybkobieżnych osiągnięto oszczędności na poziomie 2,5 GWh/rok. Okres zwrotu inwestycji był niższy niż 3 lata.