Biały certyfikat: co to jest i jak działa?

Nie każda firma wie, że dzięki wdrożeniu działań poprawiających efektywność energetyczną może uzyskać dodatkowe środki. Świadectwo efektywności energetycznej – co to jest i dlaczego warto się o nie starać?

Białe certyfikaty – co to jest?

Certyfikaty te są potwierdzeniem ilości zaoszczędzonej energii dzięki wdrożonym inwestycjom poprawiającym efektywność energetyczną. Jakim? Na przykład termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł ciepła czy instalacji systemów pozwalających na odzysk energii. Są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ich jednostką wartości jest toe, czyli tona oleju ekwiwalentnego. Wynosi ona 41,868 GJ czyli 11,63 MWh. Minimalna wartość świadectwa, o którą można się ubiegać to 10 toe za jedno działanie albo grupę działań tego samego rodzaju.

Kto z nich skorzysta?

Świadectwa są przeznaczone dla firm i instytucji, które poprawiły swoją efektywność energetyczną. Ubiegać się o nie mogą między innymi:

  • przedsiębiorstwa energetyczne,
  • przedsiębiorstwa komunalne,
  • indywidualni przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe.

Dlaczego warto ubiegać się o ich pozyskanie?

Jeśli firma pozyska białe certyfikaty, może wykorzystać je jako źródło dodatkowych środków. Świadectwa można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Ich cena jest zmienna. Co istotne, im więcej energii zaoszczędzimy, tym wyższą kwotę uzyskamy ze sprzedaży certyfikatu. W ten sposób część kosztów poniesionych na inwestycje może się zwrócić. Należy także zauważyć, że dzięki modernizacjom nie tylko pozyskamy certyfikaty, lecz również obniżymy wysokość rachunków za energię.

Warto już teraz dowiedzieć się, co to są białe certyfikaty i w jaki sposób działają. Poprawa efektywności energetycznej może przynieść firmie znaczne oszczędności. To także korzyść wizerunkowa, pozwalająca budować przewagę konkurencyjną. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie inwestycje warto przeprowadzić w twoim zakładzie, skontaktuj się z nami. Z kolei o tym, jak krok po kroku uzyskać biały certyfikat, piszemy w kolejnym tekście na naszym blogu.