Jak uzyskać biały certyfikat krok po kroku?

Biały certyfikat umożliwia uzyskanie dodatkowych środków za wykonanie modernizacji poprawiających efektywność energetyczną. Takie działanie pozwala obniżyć wysokość rachunków za energię oraz zadbać o pozytywny wizerunek firmy. Wyjaśniamy, jak krok po kroku uzyskać świadectwo efektywności energetycznej.

1. Podjęcie decyzji o inwestycji

Białe certyfikaty wydawane są jedynie dla planowanych działań. Jeśli przedsiębiorstwo zamierza zainwestować w modernizacje poprawiające efektywność energetyczną jak np. termomodernizacja czy odzysk energii z procesów przemysłowych, warto postarać się o świadectwo efektywności energetycznej. W celu uzyskania certyfikatu należy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ważne, żeby odbyło się to przed podpisaniem umowy z wykonawcą i rozpoczęciem prac.

2. Audyt efektywności energetycznej

Kluczowym warunkiem otrzymania certyfikatu jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej dla wybranego działania modernizacyjnego. Proces ten składa się z następujących etapów:

  • analiza wariantowa realizacji prac
  • analiza techniczno-ekonomiczna,
  • wyliczenie oszczędności,
  • analiza ryzyka i wrażliwości uzyskanych oszczędności.

3. Złożenie wniosku

Po wykonaniu audytu wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją można przekazać do Prezesa URE. Dopiero wtedy można podpisać umowę na realizację prac. Ustawowy termin na ocenę wniosku to 45 dni. 

4. Realizacja inwestycji

Gdy wszystkie formalności zostaną dopełnione, można przystąpić do realizacji planowanego przedsięwzięcia. W następnych etapach procesu uzyskania białego certyfikatu oceniane są tylko osiągnięte oszczędności, nie inne aspekty inwestycji. 

5. Zakończenie inwestycji / audyt powykonawczy

Po zakończeniu inwestycji ponownie przeprowadza się audyt efektywności energetycznej, który ma na celu zmierzenie, czy wskazana we wniosku oszczędność energii została uzyskana. Obowiązek wykonania audytu powykonawczego dotyczy przedsięwzięć, dla których spodziewane oszczędności są większe niż 100 ton oleju ekwiwalentnego (toe).

6. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu oraz audytu powykonawczego

Bezpośrednio po zakończeniu  inwestycji składamy zawiadomienie o zakończeniu przedsięwzięcia. W przypadku działań skutkujących oszczędnościami powyżej 100 ton oleju ekwiwalentnego należy załączyć również audyt powykonawczy.

7. Sprzedaż świadectw

Z białym certyfikatem wiążą się prawa majątkowe, które mają realną wartość pieniężną, co oznacza, że zaoszczędzoną dzięki modernizacji energię można spieniężyć na TGE.

Odbywa się to za pośrednictwem domu maklerskiego – pieniądze wracają na konto przedsiębiorstwa na podstawie faktury.