DB Energy wzmacnia partnerstwo z EFESO, aby pogłębić wsparcie dla firm w zakresie zrównoważonej wydajności

DB Energy ma przyjemność ogłosić, że wzmocniła swoje partnerstwo z EFESO Management Consultants, międzynarodowym graczem w dziedzinie strategii operacyjnej i doradztwa w zakresie poprawy wydajności. Razem są jeszcze lepiej przygotowani do wdrażania wspólnie z klientami projektów efektywności energetycznej mających wpływ na środowisko i EBIDTA.

Jak nigdy dotąd, liderzy biznesu muszą radzić sobie z licznymi wyzwaniami: dynamicznymi zmianami technologicznymi, globalnymi łańcuchami dostaw, kwestiami klimatycznymi oraz rosnącą liczbą zasad i przepisów, takich jak Fit for 55 i dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).
"W jaki sposób organizacje mogą dostosować się do tej stale zmieniającej się rzeczywistości, w szczególności jeśli chodzi o oszczędność energii i redukcję gazów cieplarnianych? Jest to kluczowe pytanie, które EFESO i DB Energy pomogą rozwiązać”, powiedział Didier Brackenier, wiceprezes EFESO.

 "W rzeczywistości partnerstwo między naszymi dwiema firmami to nie tylko połączenie wiedzy i doświadczenia. To dążenie do rzeczywistego, wymiernego i zrównoważonego wpływu. Opiera się na praktycznym know-how, systemowym podejściu i głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie efektywności energetycznej i dekarbonizacji" - dodał Fernando Cruzado, wiceprezes EFESO Group.

Piotr Danielski - DB Energy dodał: "Naszym wspólnym celem jest pomoc podmiotom przemysłowym w osiągnięciu większych oszczędności i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki tej współpracy pomożemy firmom opracować strategie zerowej emisji, zmniejszyć ich ślad węglowy. Razem sprawimy, że zrównoważony rozwój stanie się rzeczywistością".
„Efektywność energetyczna, dekarbonizacja są podstawowymi elementami ambicji wielu firm w zakresie zrównoważonego rozwoju i trudnym czynnikiem finansowym. Jest to część zintegrowanych ram EFESO dla zrównoważonej transformacji” - powiedział Erik Weytjens, Associate Director, EFESO

Wiedza zespołu DB Energy w połączeniu z możliwościami EFESO zapewnia szerokie spektrum sprawdzonego doświadczenia w projektach efektywności energetycznej (redukcja emisji i kosztów energii). Obejmuje to elementy związane z efektywnym zarządzaniem energią, zoptymalizowanym sterowaniem procesami, a także działaniami CAPEX skoncentrowanymi na technologii. Założona w 2009 roku firma DB Energy od ponad 13 lat opracowuje strategie zerowej emisji i poprawia efektywność energetyczną w przemyśle. Zrealizowała ponad 1300 projektów o potencjale oszczędności energii wynoszącym około 400 milionów euro rocznie.
EFESO, zatrudniające ponad 1000 ekspertów, ma wieloletnie doświadczenie w świecie przemysłu i posiada głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania energią i codziennej integracji, mapy drogowej dekarbonizacji i portfela inicjatyw w połączeniu z rozwiązaniami cyfrowymi oraz mobilizacją i dostosowaniem organizacyjnym.

O DB Energy SA

DB Energy jest liderem rynku usług efektywności energetycznej w Polsce i rozwija działalność na rynkach Europy Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.
Usługi świadczone przez Spółkę mają na celu realne zmniejszenie zużycia energii u klientów (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza i innych nośników energii). Obejmują audyty energetyczne i efektywności energetycznej, wdrażanie strategii zeroemisyjnych oraz projektowanie, finansowanie i realizacje inwestycji poprawy efektywności energetycznej, tak w modelu Generalnego Wykonawstwa (GW) jak i ESCO (Energy Saving Contract). DB Energy jest dostawcą pierwszego wyboru dla przedsiębiorstw oczekujących kompleksowego wsparcia w celu optymalizacji zużycia energii ponieważ know-how Spółki umożliwia łączenie ze sobą różnych procesów wytwórczych, energetycznych i technologicznych.

Spółka kieruje swoją unikalną i kompleksową ofertę do średnich i dużych przedsiębiorstw o zróżnicowanych potrzebach i funkcjonujących w różnych branżach: spożywczej, metalurgicznej, budowlanej, infrastruktury, drzewnej, papierniczej, chemicznej, wydobywczej, itd. w kraju i zagranicą. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie audytów u ponad 300 firm przemysłowych, Spółka szacuje przeciętną możliwą do uzyskania redukcję zużycia energii w przedziale 20%-28%. Od 04. 2023 notowana na rynku głównym GPW w Warszawie.

O EFESO Management Consultants

EFESO jest wiodącą międzynarodową grupą konsultingową w zakresie strategii operacji przemysłowych i poprawy wydajności. Pracujemy ramię w ramię z naszymi klientami, aby przyspieszyć ich transformację w kierunku przyszłościowych operacji. Każdego roku realizujemy ponad 1000 projektów dla klientów w naszych 35 biurach na całym świecie, pomagając im osiągnąć doskonałe wyniki biznesowe i trwałe zmiany. Wspólnie z naszymi klientami staramy się przyczyniać do lepszego i bardziej zrównoważonego świata.
W EFESO pracujemy na wszystkich poziomach organizacji, od zarządu do hali produkcyjnej, aby budować dynamikę i poczucie odpowiedzialności w firmach klientów. Wspieramy ich w projektowaniu strategii operacyjnej i jej realizacji, przechodząc przez poprawę i usprawnienie ich codziennych wyników biznesowych i operacji w celu zwiększenia wydajności całego łańcucha wartości.

Zapewniamy szybsze, namacalne i bardziej zrównoważone wyniki, jednocześnie budując możliwości naszych klientów, które zapewniają przewagę konkurencyjną.