DB Energy ze złotym medalem Ecovadis – w top 5% w wyniku

Z nieukrywaną dumą i wielką radością prezentujemy wynik tegorocznego rankingu Eco Vadis! DB Energy SA otrzymała złoty medal i znalazła się w top 5 % firm na świecie zaangażowanych ekologicznie i społecznie w politykę zrównoważonego rozwoju, osiągając wynik 74/100.

Mimo coraz bardziej zaostrzonych kryteriów oceny uzyskaliśmy wysoki wynik, poprawiając go w stosunku do ubiegłego roku w ogólnej ocenie z 69 do 74 punktów.

Zaangażowanie ekologiczne jest dla nas ważne. Jako firma opracowująca i wdrażająca strategie zeroemisyjne traktujemy zrównoważony rozwój jako integralną część naszej strategii biznesowej. Od lat wskazujemy firmom drogę do neutralności klimatycznej.

Złoty medal EcoVadis to dla nas duże wyróżnienie. Nasi klienci, pracownicy i dostawcy mogą być pewni, że dbamy o środowisko i prowadzimy nasz biznes odpowiedzialnie.

EcoVadis to organizacja specjalizująca się w ocenie zrównoważonego rozwoju biznesu. W swoich analizach EcoVadis opiera się na międzynarodowych standardach, takich jak Dziesięć Zasad ONZ, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), oraz standardy Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact i ISO 26000. Przedsiębiorstwa są oceniane w 4 kluczowych obszarach działania, którymi są: środowisko, prawo pracy i prawa człowieka, etyka oraz łańcuch dostaw.