DB Energy z brązowym medalem CSR od EcoVadis!

Wraz z rosnącą świadomością kurczących się zasobów naturalnych oraz potrzebą ochrony środowiska naturalnego, coraz więcej firm opiera swoje działania na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój firmy jest dziś elementem optymalizacji procesów biznesowymi i ograniczenia ryzyka operacyjnego czy wizerunkowego, a także budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Ecovadis DB Energy

DB Energy, lider w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, od lat wspiera swoich klientów w rozwoju w oparciu o zasady dbałości o środowisko i zasoby naturalne. 

W br. spółka została poddana audytowi CSR przez międzynarodową agencję ratingową EcoVadis. W wyniku audytu, DB Energy uzyskała ocenę wyższą niż 62% wszystkich firm badanych przez agencję. Audyt obejmował cztery główne kategorie: środowisko naturalne, warunki pracy i prawa człowieka, etyczne praktyki biznesowe oraz zrównoważone zamówienia. Otrzymany wynik zakwalifikował spółkę do grupy wyróżnionych brązowym medalem. 

EcoVadis to międzynarodowa platforma wspierająca przedsiębiorstwa w ocenie dostawców pod kątem praktyk etycznych oraz oddziaływania na środowisko naturalne i społeczeństwo. Rocznie audytuje ponad 75 000 firm z różnych sektorów gospodarki na świecie. Metodologia EcoVadis jest oparta na międzynarodowych standardach zrównoważonego biznesu, w tym Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000 dotyczącą społecznej odpowiedzialności. Audyt firm jest nadzorowany przez komitet naukowy złożony z ekspertów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw.