DB Energy na Konferencji EuroPOWER & OZE POWER

W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku wzięliśmy udział w wyjątkowym wydarzeniu, poruszającym temat zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce. 39 edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER i zarazem 9 edycja OZE POWER ugościła w tym roku rekordową liczbę gości – ponad 700 osób. Ta edycja EuroPOWER & OZE POWER była niezwykle inspirującym wydarzeniem. Zgromadziła czołowych ekspertów, decydentów oraz przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, by omówić kluczowe wyzwania i możliwości w transformacji energetycznej.

europower

Wśród prelegentów znalazły się takie osobistości jak pani Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, pani Marzena Czarnecka, Minister Przemysłu oraz pan Maciej Bando, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

europower4

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Konferencja rozpoczęła się od głębokiego zanurzenia się w kwestie polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Kluczowymi elementami były program polskiej energetyki jądrowej, strategia dla ciepłownictwa oraz dążenie do niskoemisyjności gospodarki. Dyskusje koncentrowały się na wyzwaniach związanych z realizacją tych planów oraz możliwymi korzyściami dla sektora przemysłowego.

Transformacja energetyczna a rozwój gospodarczy

Jednym z głównych tematów było wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez transformację energetyczną. Debata koncentrowała się na znalezieniu równowagi pomiędzy osiągnięciem celów ekologicznych a zachowaniem konkurencyjności gospodarczej, zwracając uwagę na innowacje technologiczne jako kluczowy czynnik wspierający rozwój. Nadchodzące zmiany w polskiej energetyce, takie jak system CSIRE wywołały wiele emocji wśród gości.

Energetyka odnawialna i zielona transformacja

Konferencja skupiła się również na promowaniu OZE, zwalczaniu barier w procesie rozwoju oraz finansowaniu inwestycji. Wartość rozwoju farm fotowoltaicznych, małych reaktorów jądrowych, technologii wodorowych oraz energetyki wiatrowej została wyraźnie podkreślona jako kluczowa dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Nowe technologie i innowacje

Innowacje technologiczne, takie jak magazyny energii, smart grids czy wykorzystanie technologii cyfrowych, odegrały kluczową rolę w dyskusjach. Jak wielokrotnie wspomnieli prelegenci, bez systemów magazynowania energii nie uda się nam w pełni wykorzystać potencjału odnawialnych źródeł.

Finansowanie i współpraca sektorów

Dyskusje na temat finansowania projektów energetycznych, współpracy sektora prywatnego z publicznym oraz znaczenia rynków kapitałowych w finansowaniu sektora energetycznego podkreśliły potrzebę stabilnych ram regulacyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań finansowych.

Konferencja EuroPOWER & OZE POWER była zatem nie tylko platformą do wymiany poglądów, ale także bodźcem do działań mających na celu przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce i regionie. Jako firma zajmująca się efektywnością energetyczną i zeroemisyjnością w przemyśle z wielką uwagą i ciekawością przyglądaliśmy się nadchodzącym trendom i szansom dla polskiej i światowej energetyki.

europower5