III konkurs dotacji UE na efektywność energetyczną

NFOŚiGW uruchomił III Konkurs na działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

W ramach działania 1.2 "Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach" duże firmy mogą uzyskać dofinansowanie na wiele ciekawych projektów. Oczywiście DB Energy wspiera klientów zarówno w budowaniu pomiarowych koncepcji projektowych modernizacji w zakresie efektywności energetycznej i OZE, jak i w zakresie pozyskiwania wyżej wymienionych środków UE (tutaj działamy we współpracy z naszymi partnerami - GoBig).