DB Energy na konferencji Sustainable Economy Summit

20 i 21 maja 2024 roku w Warszawie odbyła się X edycja Sustainable Economy Summit | ESG – trendy i wyzwania dla liderów. Na konferencji miała miejsce inspirująca wymiana merytoryczna – aż 6 paneli dyskusyjnych i 11 wystąpień było pretekstem do rozmów o wielu aspektach ESG. Jak co roku, zaproszeni prelegenci omówili najważniejsze zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego zarządzania biznesem.

ses1

Sustainable Economy Summit to wydarzenie organizowane przez Executive Club – zrzeszenie osób zajmujących stanowiska menadżerskie i dyrektorskie, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Jesteśmy członkiem tego ugrupowania i wraz z innymi liderami staramy się wyznaczać dobry kierunek dla polskiej gospodarki. Wśród gości specjalnych znaleźli się Eamon Gilmore, Peter McAteer, prof. Dr Hans-Otto Pörtner, Kamil Wyszkowski oraz prof. Dr hab. Witold M. Orłowski, który rozpoczął konferencję swoim wystąpieniem na temat ESG. 

Konferencja Sustainable Economy Summit koncentruje się na kluczowych aspektach zrównoważonego rozwoju, technologii i odpowiedzialności społecznej w biznesie. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w różnorodnych panelach dyskusyjnych, które obejmowały tematy takie jak niskoemisyjne budownictwo, zielona cyfryzacja, zielona energia, odpowiedzialny biznes, ESG w biznesie oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

ses2

Pierwszy panel był poświęcony zagadnieniom dotyczącym zrównoważonego budownictwa, skupiając się na strategiach i praktykach mających na celu zmniejszenie emisji w sektorze nieruchomości. Omawiane były metody projektowania, procesy budowy, wybór materiałów oraz zarządzanie budynkami w kontekście ich całego cyklu życia. Panel moderował dr Bartosz Zamara.

Eksperci przedstawili technologiczne innowacje, które mogą przyczynić się do redukcji śladu węglowego budynków w Polsce i Europie, a także omówili wyzwania finansowe i regulacyjne związane z inwestycjami w niskoemisyjne projekty budowlane. Zgromadzeni prelegenci skupili się na perspektywach polskiego budownictwa, poruszając przy tym ważny temat gospodarki węglowej. W ogromnym stopniu wpływa ona na rzeczywisty ślad węglowy nieruchomości, sprawiając, że pomimo stosowania zaawansowanych technologii, pod kątem emisyjności budynków jesteśmy daleko w tyle za naszymi sąsiadami.

W panelu zatytułowanym ,,Zielona cyfryzacja” zostały omówione możliwości, jakie niesie za sobą cyfryzacja w kontekście zrównoważonego rozwoju. Moderatorem panelu był dr hab. Rafał Mrówka, który swoimi przenikliwymi pytaniami starał się skłonić panelistów do burzliwej dyskusji. Oni jednak byli niemal jednogłośni. Podkreślali wielokrotnie jak technologie cyfrowe mogą wspierać firmy w osiąganiu neutralności klimatycznej poprzez optymalizację procesów i zmniejszanie marnotrawstwa zasobów i energii. Kilka razy pojawił się również temat bezpieczeństwa cyfrowego oraz sztucznej inteligencji w kontekście nowych wyzwań dla zdigitalizowanych przedsiębiorstw. Głos zabrała też Wiceministra Anita Sowińska, reprezentująca Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Panel poświęcony zielonej energii analizował różne źródła energii odnawialnej i ich rolę w przyszłym miksie energetycznym. Dyskusje obejmowały wyzwania i korzyści związane z integracją OZE z konwencjonalnymi źródłami energii, a także potencjał offshore w kontekście celów zrównoważonej energetyki. Prelegenci omówili wpływ budowy elektrowni jądrowych na gospodarkę oraz rolę transformacji energetycznej w ochronie środowiska i redukcji śladu węglowego. Pan Profesor dr hab. Inż. Waldemar Kamrat, który moderował tę prelekcję, dał głos również widowni, z której posypały się pytania.

ses3

Drugiego dnia konferencja Sustainable Economy Summit przeniosła się z technologii w ekonomię i zarządzanie i skupiła się na roli odpowiedzialnego biznesu w nowoczesnej gospodarce, analizując, w jaki sposób firmy mogą jednocześnie tworzyć wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową. Dyskusje dotyczyły koncepcji shared value, czyli wspólnego tworzenia wartości, oraz strategii mobilizacji zarządów, partnerów i interesariuszy do działań na rzecz poprawy dobrostanu społecznego. Pan dr hab. Bolesław Rak, moderujący pierwszy panel, gościł na scenie przedstawicieli największych firm działających w części S, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas panelu ESG w biznesie, dyskusja poruszyła integrację celów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) w strategii firm. Eksperci pod czujnym okiem moderatorki Ewy Mochockiej przedstawili kluczowe kroki do skutecznej implementacji polityki ESG, standardy raportowania oraz wyzwania z nimi związane. Dyskusje objęły także wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne i korzyści finansowe związane z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju. Panel zakończył się analizą przejścia od klasycznych modeli biznesowych do zrównoważonych, podkreślając potrzebę zmiany tożsamości organizacji.

Ostatni panel skupił się na cyrkularnych modelach biznesowych, które koncentrują się na naprawie, recyklingu, ponownym użyciu i przetworzeniu produktów. Dyskusje dotyczyły  opłacalności takich modeli, wpływu regulacji i legislacji na rozwój infrastruktury gospodarki odpadami oraz korzyści ekonomicznych płynących z implementacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Tę rozmowę moderował prof. dr hab. Inż. Krzysztof Pikoń.

Konferencja Sustainable Economy Summit to ważny i merytoryczny głos w rozmowach o odpowiedzialnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. To wyjątkowe spotkanie liderów biznesu zakończyło się uroczystą galą i rozdaniem Diamentów Sustainable Economy. Wyróżnieni zostali laureaci w 10 kategoriach takich jak Lider Neutralności Klimatycznej, Lider Różnorodności, Lider Zrównoważonego Finansowania czy Lider Ekologii w Energetyce, w której to kategorii udało się nam uzyskać wyróżnienie w IX edycji Sustainable Economy Summit. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia.

Dzień 1:

Dzień 2: