V przetarg na białe certyfikaty

W połowie września 2016 r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dla których wydane zostaną białe certyfikaty. To był ostatni moment na ubieganie się o certyfikaty wg zasad ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15. kwietnia 2011!

DBE jest liderem branży, w obszarze pozyskiwania dla Klientów tzw. Białych Certyfikatów. Rok 2016 upłynał nam na pozyskiwaniu ciekawych inwestycji energooszczednych i firm, które je realizowały. Takim klientom DBE mogła zaoferować przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej (AEE) przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (PSPEE) i pozyskać dla nich Białe Certyfikaty. Usługi te świadczone są głównie w oparciu o success fee. Dodatkowo w 2016 roku nastąpiło rozliczenie 4 przetargu na Białe Certyfikaty.

W wyniku tych działań DBE:

  • pozyskała dla swoich klientów Białe Certyfikaty o wartości ok. 77 tys toe (tony oleju ekwiwalentnego) o szacowanej wartości rynkowej ok. 75 mln zł, co stanowiło 18% wszystkich certyfikatów przyznanych przez Urząd Regukacji Energetyki (URE) odbiorcom końcowym w IV przetargu
  • złożyła do V przetargu URE wnioski na około 350 tys. toe o oczekiwanej wartości rynkowej przekraczającej 350 mln zł, co czyni ze spółki lidera rynku BC.