Wyniki finansowe za IV kwartał

Rekordowy poziom przychodów po wzroście o 228%, zyski w górę zgodnie z założeniami a portfel zleceń na kolejny rok to 10 mln zł.

DB Energy opublikowało wyniki finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 16,54 mln zł (wzrost o 228%,) zysk netto osiągnął poziom 0,97 mln zł (wzrost o 51%), a EBITDA spółki wyniosła 1,47 mln zł (wzrost o 50%). Znaczny wzrost wyników finansowych jest pochodną zmiany modelu biznesowego, tj. przejścia z działalności stricte doradczej w działalność inwestycyjną skupiającą się na realizacji projektów służących poprawie efektywności energetycznej jako generalny wykonawca bądź w modelu ESCO.

Portfel projektów na kolejny rok obrotowy wynosi 10 mln zł i obejmuje m.in. zakończenie zadania inwestycyjnego dla Ciech Soda Polska, realizację nowej umowy dla ZGH Bolesław oraz zamknięcie części rozliczeń z tytułu białych certyfikatów.