DB Energy planuje emisję akcji i przejście na rynek główny GPW

DB Energy, lider w branży usług efektywności energetycznej w przemyśle, planuje nową emisję akcji i przeniesienie spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2021 roku. Decyzję o dalszym rozwoju spółki podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustalone na 22 grudnia br.

– W ciągu ostatniego roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię rozwoju spółki. Zgodnie z przyjętym modelem prowadzimy coraz więcej projektów inwestycyjnych, co przekłada się na wzrost skali biznesu i zysków. Wchodzimy w kolejny rok ze stabilnym portfelem projektów przy dobrej perspektywie rynkowej. Pozwala to pozytywnie myśleć o rozwoju firmy i budowaniu wartości dla akcjonariuszy, powiedział Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

Zaplanowane na 22 grudnia 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DB Energy podejmie decyzje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje dalszy rozwój na rynku efektywności energetycznej dla przemysłu w kraju i za granicą.

W lipcu 2019 roku DB Energy zadebiutowało na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła oferta prywatna, w ramach której spółka wyemitowała 301 460 akcji po cenie emisyjnej 10,8 zł za akcję. W wyniku emisji prywatnej spółka pozyskała 3,26 mln zł, które zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój spółki w Niemczech oraz prace związane z komercjalizacją projektu DiagSys. W pierwszym dniu notowania akcje DB Energy kosztowały 17 zł na koniec dnia, tj. wzrost o 57,43%. Aktualny kurs kształtuje się na poziome ponad 35,8 zł, co przekłada się na kapitalizację 109,6 mln zł (na dzień 26 listopada 2020 r.). Dla porównania, w dniu debiutu kapitalizacja wyniosła 52,04 mln zł.

DB Energy rozwija rynek ESCO w Polsce

– Otoczenie rynkowe sprzyja rozwojowi naszego biznesu. Obserwujemy rosnące zainteresowanie projektami służącymi ograniczaniu kosztów poprzez optymalizację zużycia energii. Obecnie jesteśmy jedyną firmą na rynku polskim, która realizuje takie projekty w przemyśle kompleksowo, od audytu, poprzez koncepcję projektową, realizację inwestycji jako generalny wykonawca aż po finansowanie w modelu ESCO, podsumowuje Prezes Piontek.

W październiku 2020 roku DB Energy podpisała umowę z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym, SUSI Partners. Współpraca z funduszem umożliwi finansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych DB Energy o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 roku. Pod koniec października 2020 roku DB Energy podpisała już pierwszą umowę w ramach tej puli finansowania przedsięwzięć z obszaru efektywności energetycznej. Inwestycja o wartości 29 mln zł dla Słodowni Soufflet Polska sp. z o.o. będzie realizowana w modelu ESCO, a wynagrodzenie należne DB Energy z tytułu rozliczenia projektu - płatne przez okres 10 lat – jest uzależnione od wygenerowanych oszczędności kosztów energii dla klienta. Jest to największy projekt w portfelu spółki. Aktualnie spółka ma blisko 30 zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 40 mln euro.

Unijny rynek ESCO jest szacowany na 3 mld dolarów, z czego większość projektów jest realizowana w Niemczech. Najszybciej rosnące rynki w Europie to Niemcy Wschodnie, Czechy, Austria i Węgry. W ubiegłym roku Polska także dołączyła do peletonu. Wartość polskiego rynku ESCO szacuje się na 200 mln euro, jednak jego potencjał jest znacznie większy. Obecnie Ministerstwo Klimatu pracuje nad nowelą ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest pobudzenie inwestycji w efektywność energetyczną. Rozważane zmiany powinny się przełożyć na rozwój rynku ESCO. DB Energy planuje wykorzystać potencjał tego rynku w kolejnych latach.