Forbes: Białe certyfikaty. Opłacalna redukcja zużycia energii

Wysokie ceny energii zmuszają przedsiębiorstwa do zmniejszenia jej zużycia. Takie działania wspiera system białych certyfikatów