Executive Magazine: Jak efektywnie zmniejszyć energochłonność i zredukować emisję CO₂?

Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest strategicznym priorytetem Unii Europejskiej. Wszystkie działania wokół niej są uznawane za środek zapewniający zrównoważone dostawy energii i ich większe bezpieczeństwo, ograniczające emisje gazów cieplarnianych i wydatki na import energii. Dodatkowo mają służyć promowaniu konkurencyjności naszego kontynentu. W strategię tę wpisują się rozwiązania, jakie w DB Energy wdrażamy w przedsiębiorstwach, z którymi współpracujemy.

Zapraszamy do lektury komentarza eksperckiego naszego Dyrektora Operacyjnego, Przemysława Kurylasa w Executive Magazine: Jak efektywnie zmniejszyć energochłonność i zredukować emisję CO₂?