Strefa Inwestorów: DB Energy w roku obrotowym 2021/2022 z istotnym wzrostem przychodów, zysków i skali realizowanych projektów ESCO

DB Energy, notowana na rynku NewConnect spółka oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu, w roku obrotowym 2021/2022 osiągnęła niemal 80 mln zł przychodów ze sprzedaży, ponad 12 mln zł zysku EBITDA i 8,2 mln zł zysku netto. Firma w tym okresie zakończyła kluczowy projekt dla Słodowni Soufflet realizowany w modelu ESCO, wypracowując pierwsze i większe niż pierwotnie oczekiwane przychody z tytułu osiąganych oszczędności. Spółka obserwuje rosnące zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw i pozytywnie ocenia swoje długoterminowe perspektywy rynkowe.