Puls Biznesu: DB Energy S.A. ustaliła cenę maksymalną akcji serii D na 29 zł i maksymalną wartość oferty publicznej na poziomie 12 mln zł

16 marca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła suplement do prospektu DB Energy z ceną maksymalną nowo emitowanych akcji serii D w trwającej ofercie publicznej. Wynosi ona 29 zł za jedną akcję oferowaną.