Strefa Inwestorów: DB Energy z sukcesem zakończyła ofertę publiczną akcji pozyskując 10,8 mln zł. Redukcja zapisów 24,3%

Spółka DB Energy SA z sukcesem zakończyła Ofertę Publiczną. Spółka pozyskała 10,8 mln zł brutto, które przeznaczy na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym w formule ESCO , intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Emisja nowych akcji obejmowała łącznie 415.000 akcji serii D. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 26 zł. Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej, w II połowie kwietnia 2023 roku zakładany jest pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA na rynku równoległym GPW. Pierwszy dzień notowań Nowych Akcji planowany jest w ok. połowy maja, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczonych.