Zeroemisyjność w praktyce - magazyn Chemia i Biznes o realizacji DB Energy

Firma DB Energy nawiązała współpracę z klientem z branży chemii farmaceutycznej, który szukał możliwości ograniczenia energochłonności grupy swoich zakładów na terenie całej Europy. Na podstawie zidentyfikowanych możliwości zespół inżynierski ułożył mapę redukcji CO2, spełniającą założenia strategiczne korporacji. Efektem jest identyfikacja możliwości zmniejszenia energochłonności zakładu o około 60%, podczas gdy sam producent oszacował tę redukcję na około 7%.

chemia i biznes

Zapraszamy do lektury artykułu o naszej realizacji w zakładzie w Irlandii w portalu Chemia i Biznes: Zeroemisyjność w Praktyce