Modernizacja instalacji oświetlenia w branży przetwórstwa drewna

U klienta działającego w branży przetwórstwa drewna zaproponowano inwestycję polegającą na modernizacji instalacji oświetlenia. Realizacja ta zmniejszyła zużycie energii elektrycznej i przyniosła oszczędności finansowe dla przedsiębiorstwa.

W ramach modernizacji zostały wymienione stare energochłonne oprawy ze źródłami wyładowczymi na nowoczesne oprawy wykonane w technologii LED. Modernizacja obejmowała również zmianę rozmieszczenia opraw.

Dodatkowo instalacje wyposażono w system DALI. Jest to bezprzewodowe sterowanie cyfrowe, które daje możliwość załączania i regulacji natężenia oświetlenia poprzez sterowanie w zależności od ilości światła dziennego, po kompleksowe układy do utrzymywania stałego oświetlenia.

Wymienione działania przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej, a co za tym idzie oszczędności ekonomicznych i środowiskowych.  
Przeprowadzone działania pozwoliły na oszczędność energii elektrycznej w wysokości 968 MWh, co przełożyło się na 411 tys. zł. Koszt inwestycji to 512 tys. zł. Prosty okres zwrotu całej inwestycji wyniósł 1,2 roku. Dzięki przeprowadzonej modernizacji roczna emisja CO2 zmniejszyła się o 740 ton.