RealizacjeRealizacje

Odzysk sprężonego powietrza z maszyny procesowej

W obszarze sprężonego powietrza poszukujemy oszczędności nie tylko w modernizacji sprężarkowni, czy likwidacji nieszczelności - zdarzają się modernizacje, gdzie potrafimy odzyskać sprężone powietrze i zawrócić je do procesu. Taką modernizację zaleciliśmy w firmie z branży tworzyw sztucznych.

Produkcja elementów z tworzyw sztucznych zwykle zużywa bardzo dużą ilość wysokociśnieniowego powietrza i zarazem generuje wysokie koszty energii związane. Wdmuchiwane powietrze po zakończeniu cyklu formowania elementu zwykle wypuszczane jest do atmosfery. Warto zbadać czy, istnieje możliwość zabudowy układu, umożliwiającego odzysk sprężonego powietrza, które ma wciąż wystarczające ciśnienie resztkowe i może być wykorzystane do pracy.

W analizowanym przypadku udało nam się zmniejszyć ilość produkowanego powietrza o 29,5%, przy inwestycji o okresie zwrotu poniżej 2 lat. Zaoszczędziliśmy 713,324 MWh/rok.

dr inż. Piotr Danielski
wiceprezes, CTO, DB Energy

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej z doświadczeniem w wielu branżach, kierownik projektu ponad 100 audytów efektywności energetycznej, autor wielu opracowań i publikacji. Szef zespołu efektywności energetycznej Izby Energetyki Przemysłowej oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 2,4 bln zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 3,9 TWh i oszczędzać rocznie ponad 708 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje