Odzysk sprężonego powietrza z maszyny procesowej

W obszarze sprężonego powietrza poszukujemy oszczędności nie tylko w modernizacji sprężarkowni czy likwidacji nieszczelności. Zdarzają się modernizacje, gdzie potrafimy odzyskać sprężone powietrze i ponownie wprowadzić je do procesu. Taką modernizację zaleciliśmy w firmie z branży tworzyw sztucznych.

Produkcja elementów z tworzyw sztucznych zwykle zużywa bardzo dużą ilość wysokociśnieniowego powietrza  i generuje wysokie koszty energii. Wdmuchiwane powietrze po zakończeniu cyklu formowania elementu zwykle wypuszczane jest do atmosfery. Warto zbadać czy istnieje możliwość zabudowy układu, umożliwiającego odzysk sprężonego powietrza, które ma wciąż wystarczające ciśnienie resztko i może być wykorzystane do pracy.

W analizowanym przypadku udało nam się zmniejszyć ilość produkowanego powietrza o 29,5%, przy inwestycji o okresie zwrotu poniżej 2 lat. Zaoszczędziliśmy 713,324 MWh/rok.