Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Piotr Danielski 933 890 30,50% 1 351 890 31,33%
Krzysztof Piontek 798 205 26,07% 1 216 205 28,18%
Dominik Brach 795 890 26,00% 1 213 890 28,13%
Pozostali 533 475 17,43% 533 475 12,36%
Suma 3 061 460 4 315 460

Struktura akcjonariatu / udział w kapitale

Struktura akcjonariatu 2

Struktura akcjonariatu / udział w głosach na WZ

Udział w głosach