Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Piotr Danielski 933 890 26,86% 1 351 890 28,58%
Krzysztof Piontek 808 505 23,26% 1 226 505 25,93%
Dominik Brach 795 890 22,89% 1 213 890 25,66%
Pozostali 938 175 26,99% 938 175 19,83%
Suma 3 476 460 4 730 460

Struktura akcjonariatu