Zarząd

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja  
Krzysztof Piontek Prezes Zarządu 11 maja 2017 r. 11 maja 2020 r. *
Dominik Brach Wiceprezes Zarządu 11 maja 2017 r. 11 maja 2020 r. *
Piotr Danielski Wiceprezes Zarządu 11 maja 2017 r. 11 maja 2020 r. *

* „Stosownie do art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członków zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

Dr hab. inż. Pan Krzysztof Piontek – Prezes Zarządu

Założyciel, współwłaściciel oraz prezes zarządu DB Energy Sp. z o.o. dr hab. nauk ekonomicznych w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Członek Zachodniej Izby Gospodarczej. wspópracuje z Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu i Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych w analizie danych empirycznych. Szczególny obszar zainteresowań to ryzyko modelu oraz badania nad mocami testów statystycznych służących rozróżnianiu obiektów na klasy (np. poprawnych modeli, czy silników uszkodzonych i sprawnych). Prowadzi warsztaty z wykorzystania środowiska MATLAB. Od 2006 wykłada blok „Metody Ilościowe” na studiach podyplomowym na UE we Wrocławiu.

Pan Krzysztof Piontek zajmował następujące stanowiska w swojej karierze zawodowej:

 • 2013 – obecnie / Prezes Zarządu APPS Sp. z o.o.
 • 2010 – obecnie / Współwłaściciel, Prezes Zarządu Home&More Sp. z o.o.,
 • 2010 – obecnie / Założyciel i wspólnik DB Energy Sp. z o.o., Prezes Zarządu DB Energy S.A.
 • 2013 – 2019 / Członek Rady Nadzorczej DATAWALK S.A.
 • 2008 – 2009 / Członek Rady Nadzorczej Centrum Funduszy Inwestycyjnych Freefund S.A.
 • 2008 – 2009 / Członek Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A.
 • 2006 – 2007 / Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A.

Dr inż. Piotr Danielski – Wiceprezes Zarządu

Doktor nauk technicznych w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Naukowo i w praktyce zajmuje się branżą energetyki przemysłowej oraz energochłonnością przemysłowych odbiorców energii. Pełni funkcję przewodniczącego zespołu ds. efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (z ramienia Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii). Jest członkiem External Advisory Board projektu Green Nets, który ma wykazać możliwości redukcji zapotrzebowania energii w sieciach telefonii komórkowej, dzięki inteligentnemu zarządzaniu infrastrukturą. Jest jednym z wykonawców polskiej części projektu ENBUS, którego celem jest stworzenie platformy porównawczej dla innowacyjnych produktów rynku budowlanego, mających wpływ na redukcję zużycia energii przez odbiorców komunalnych. Prowadzi zajęcia z zakresu efektywności energetycznej w ramach programu EUREM – Europejski Menedżer Energii. Jest wykładowcą studiów podyplomowych „Efektywność inwestycji w OZE” na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach swojej pracy zawodowej (DB Energy) prowadzi projekty z zakresu efektywności energetycznej dla ponad 200 polskich dużych przedsiębiorstw przemysłowych oraz prace B+R z dziedziny diagnostyki maszyn oraz pomiarów elektroenergetycznych.

Pan Piotr Danielski zajmował następujące stanowiska w swojej karierze zawodowej:

 • 2019 – obecnie / Członek Zarządu Willbee Energy GmbH
 • 2013 – obecnie / Wiceprezes Zarządu APPS Sp. z o.o.
 • 2009 – obecnie / Założyciel i wspólnik DB Energy Solutions S.C., DB Energy Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu DB Energy S.A.
 • 2009 – 2009 / Przedstawiciel handlowy, ZPUE S.A.
 • 2008 – 2008 / Inżynier kontraktu, Areva T&D
 • 2005 – 2007 / Probel – asystent projektanta

Dr Dominik Brach – Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes zarządu ds. finansowych, współwłaściciel DB Energy. Doktor nauk ekonomicznych, specjalista zarzadzania finansami i zarzadzania ryzykiem, gospodarki nieruchomościami. Prowadził badania z zakresu nauki o finansach jako pracownik UE we Wrocławiu. W DB Energy od początku zajmuje się zarządzaniem przedsiębiorstwem i realizowanymi projektami badawczymi. Uczestniczył także w pracach B+R, w zakresie dotyczącym analizy finansowania inwestycji energooszczędnych w przemyśle oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami przemysłowymi.

Pan Dominik Brach zajmował następujące stanowiska w swojej karierze zawodowej:

 • 2019 – obecnie / Członek Zarządu Willbee Energy GmbH
 • 2013 – obecnie / Wiceprezes Zarządu APPS Sp. z o.o.
 • 2009 – obecnie / Założyciel i wspólnik DB Energy Solutions S.C., DB Energy Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu DB Energy S.A.
 • 2005 – obecnie / Własna działalność gospodarcza BRACH NIERUCHOMOŚCI,
 • 2002 – 2014 / Założyciel i współwłaściciel MARSHAL Sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy
 • 2002 – 2014 / Asystent, a od 2004 adiunkt w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • 1998 – 2002 / Praca dydaktyczna i naukowa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.