Historia firmy

Od początku działalności tj. od listopada 2009 r., DB Energy koncentrowała się na usługach badania efektywności energetycznej procesów i instalacji przemysłowych. Realizując coraz bardziej złożone projekty energooszczędnych modernizacji, rozwijała kompleksowe podejście do pomiarów, czego efektem był rozwój działu R&D prowadzący prace w zakresie systemów pomiarowych i diagnostycznych w przemyśle.

W 2011 r. kompetencje spółki zostały dostrzeżone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), z którą spółka podjęła współpracę w zakresie świadczenia usług dla klientów PGE. Prace działu R&D przyniosły pierwsze efekty w 2012 r., kiedy spółka zakończyła opracowanie pierwszej wersji specjalistycznego analizatora parametrów pracy sieci elektroenergetycznych (APPS). Produkcja własnych urządzeń pomiarowych dedykowanych do zadań związanych z efektywnością energetyczną umożliwiła redukcję kosztów pomiarów niezbędnych do poprawnego, rzeczywistego modelowania procesów, jednocześnie dając przewagę konkurencyjną firmie w przypadku wymagań w zakresie wielu jednoczesnych pomiarów, często niezbędnych w dużym przemyśle. Dzisiaj spółka dysponuje największą na rynku bazą sprzętu pomiarowego umożliwiającego modelowanie procesów przemysłowych (ponad 400 urządzeń). W kolejnych latach spółka koncertowała się na powiększaniu kadry inżynierskiej, rozwoju usługi audytu efektywności energetycznej dla przemysłu, poszukiwaniu nowych branż i klientów (Grupa Nowy Styl, Zakłady Azotowe w Tarnowie, Lacpol, KGHM PM SA – HMG w Głogowie). Ciągły rozwój pozwolił na poszerzenie kompetencji w kolejnych branżach: metalowej, chemicznej, spożywczej, farmakologicznej, kosmetycznej, medycznej, usług komunalnych, finansowej, telekomunikacyjnej. Do grona klientów dołączyły takie podmioty jak Żywiec Zdrój, Wienerberger, Torf Corporation, PCC Rokita, Kaufland. W 2013 r. rozpoczęto współpracę z firmą Siemens. W 2016 r. spółka podjęła współpracę ramową z firmą Tauron Sprzedaż świadcząc usługi dla jej klientów, a także zrealizowała pod swoją marką pierwsze audyty za granicą – m.in. audyt mleczarni w Niemczech.

W 2016 r. DB Energy podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie prac w projekcie "Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn (APPS 3)". Wartość projektu to 5,9 mln zł, z czego 3,7 mln zł pozyskano w formie dofinansowania z NCBiR. Projekt wpisuje się w nurt czwartej rewolucji przemysłowej – INDUSTRY 4.0, a jego efektem będzie system, który umożliwi szybkie wykrywanie zmian uszkodzeniowych w parametrach pracy napędu, co pozwoli uniknąć m.in. kosztów związanych z przestojami, czy ograniczyć zużycie energii w procesach przemysłowych. Obecnie spółka zatrudnia ponad 20 osób, w tym w dziale R&D 5 osób, z czego 3 osoby ze stopniem doktora nauk technicznych. Spółka wykonała do tej pory blisko 1000 audytów efektywności energetycznej, zawierających szczegółowe projekty z zakresu modelowania oszczędności w instalacjach przemysłowych. W ramach prac audytowych zaproponowano modernizacje o wartości ponad 3,2 mld zł, co przyczyniło się do średniorocznej redukcji zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh, przekładając się na średnioroczne oszczędności na poziomie około 931,6 mln zł.

W 2019 r. spółka przeprowadziła ofertę prywatną akcji, w ramach której pozyskała 3,25 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone zostały na rozwój działalności spółki, w tym do ekspansji zagranicznej. Utworzona została spółka zależna – Willbee Energy GmbH – zajmująca się realizacją działań służących efektywności energetycznej dla dużych i średnich odbiorców przemysłowych operujących na rynkach Europy Zachodniej, ze szczególnym naciskiem na rynek niemiecki.