Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Stanowisko  Kadencja   
Ireneusz Wąsowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 21 grudnia 2023 r. 20 grudnia 2026 r. *
Wojciech Mróz Członek Rady Nadzorczej 21 grudnia 2023 r. 20 grudnia 2026 r. *
Michał Gumiński Członek Rady Nadzorczej 21 grudnia 2023 r. 20 grudnia 2026 r. *
Rafał Pisz Członek Rady Nadzorczej 21 grudnia 2023 r. 20 grudnia 2026 r. *
Tomasz Słoński Członek Rady Nadzorczej 21 grudnia 2023 r. 20 grudnia 2026 r. *

* „Stosownie do art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych mandat członków rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

Ireneusz Wąsowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magister Ekonomii o specjalności Organizacja i Zarządzania. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (1992 r.)

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2012 – obecnie / KMB Grupa sp. z o.o. sp kom - Wspólnik
 • 2012 – obecnie / KMB sp. z o.o. - Wspólnik, Wiceprezez Zarządu
 • 2013 – obecnie / TENHA Gąsiorek Wąsowicz sp. jawna – Wspólnik
 • 2002 – obecnie / RISO sp. z o.o. - Wspólnik, Prezes Zarządu
 • 2010 – obecnie / HBR sp. z o.o. - Wspólnik, Prezes Zarządu
 • 2011 – obecnie / Drewno Masywne HBR sp. z o.o. sp. kom – Wspólnik
 • 2017 – obecnie / DB Energy SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2018 – obecnie / Trans.eu Group SA - Członek Rady Nadzorczej
 • Ireneusz Wąsowicz HBR - działalność gospodarcza - właściciel

Wojciech Mróz – Członek Rady Nadzorczej

Licencjonowany Doradca inwestycyjny nr 219, posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst. Od ponad piętnastu lat aktywnie związany z rynkiem kapitałowym i rynkiem inwestycji typu Private Equity/Venture Capital. Z poziomu członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej wspierał wiele przedsiębiorstw podczas układania strategii rozwoju, pozyskania kapitału z rynku niepublicznego, jak również publicznego poprzez debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest parterem zarządzającym w Alpha Capital Group, spółki doradczej zajmującej się działalnością Corporate Finance. Jest również aniołem biznesu i udziałowcem między innymi w firmach realizujących projekty TestArmy.com, ExplainEverything.com, Kodilla.pl Prowadził również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu inwestycji oraz funduszy Private Equity i Venture Capital. Jest fundatorem i członkiem zarządu fundacji Everest, która organizuje cykliczne eventy w całej Polsce Bieg Firmowy.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2016 – obecnie / Codemy SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2012 - obecnie / Alpha Capital Group sp. z o.o. - Wspólnik/Członek Zarządu
 • 2015 - obecnie / ACG Alpha Capital Group sp. z o.o. sp. kom. - Wspólnik
 • 2012 - obecnie / Fundacja Everest - Członek Zarządu
 • TestArmy Group - Członek Zarządu
 • 2020 - obecnie / Stava SA - Członek Rady Nadzorczej
 • Prosper Capital Dom Maklerski SA - Członek Rady Nadzorczej
 • Sare SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2018 - obecnie / Alpha Capital Investment sp. z o.o. - Członek Zarządu (od lipiec 2018), Likwidator (od listopad 2020)
 • 2019 - obecnie / ALPHA CAPITAL ŁUCZYN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA - Wspólnik
 • 2018 - obecnie / CODEMY OLEKSY ŁUCZYN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA - Wspólnik
 • 2018 - obecnie / GMW Group - Wspólnik/Prokurent
 • 2016 - 2020 / ACCMA - Wspólnik
 • 2013 - obecnie / Compani sp. z o.o. - Wspólnik/Prokurent

Michał Gumiński – Członek Rady Nadzorczej

Przez ostatnie 5 lat Michał Gumiński sprawował funkcję dyrektora finansowego spółki Torf Corporation, a później prezesa zarządu. W ciągu tego czasu spółka potroiła przychody przy utrzymaniu rentowności, wprowadziła liczne usprawnienia w zakresie implementacji zaawansowanych systemów do zarządzana przedsiębiorstwem i dokonała ekspansji na rynki międzynarodowe. Torf Corporation był w ciągu ostatnich 7 lat dwukrotnie w procesie M&A, który był prowadzony przez Michała Gumińskiego. Swoją wiedzę i decyzje bazuje on na doświadczeniu zdobytym podczas pracy w zarządzie TC, jak i na projektach realizowanych w przeszłości, w trakcie pracy w McKinsey & Company.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2022 - obecnie / Torf Corporation - prezes zarządu
 • 2018 - 2022 / Torf Corporation - dyrektor finansowy, członek zarządu
 • 2015 - 2018 / Torf Corporation - business development manager
 • 2012 - 2015 / McKinsey - konsultant strategiczny

Rafał Pisz – Członek Rady Nadzorczej

W ciągu ostatnich dwóch dekad Rafał Pisz pełnił funkcje dyrektora zarządzającego, założyciela, CTO, akcjonariusza i konsultanta w szeregu firm informatycznych, takich jak QuantUp, DATAX, AXIT i SoftGroup Polska. W pracy pomogła mu wiedza zdobyta w trakcie studiów na dwóch kierunkach–informatyce (Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i finansach (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). Rafał Pisz był również uczestnikiem, koordynatorem oraz ewaluatorem projektów w ramach programów B+R Komisji Europejskiej–7PR oraz „Horyzont 2020”.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2000 - 2008 / AXIT Sp. z o.o. (obecnie Simens Digital Logistics Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu
 • 2010 - 2013 / DATAX Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 2015 - 2018 / DATAX Sp. z o.o. - Członek Zarządu
 • 2019 - obecnie / QuantUp Sp. z o.o. - Członek Zarządu
 • 2003 - 2010 / AXIT Sp. z o.o. - Udziałowiec
 • 2010 - obecnie / DATAX Sp. z o.o. - Udziałowiec
 • 2018 - obecnie / Stowarzyszenie IT Corner – Członek Zarządu
 • 2017 - obecnie / DB Energy – Członek Rady Nadzorczej
 • 2008 - obecnie / Fundacja „Dzieci Urodzone w Twierdzy Breslau”

Tomasz Słoński – Członek Rady Nadzorczej

Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii i finansów, Kierownik katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych UEW. Biegły w wycenie przedsiębiorstwa, Konsultant ds. wycen składników majątku i instrumentów finansowych.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2008 – obecnie / Zakład Doradztwa Gospodarczego "Dorgo" sp. z o.o. - wspólnik
 • 2017 – obecnie / DB Energy SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2015 – obecnie / Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce - Członek Komisji Rewizyjnej