Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Stanowisko  Kadencja   
Ireneusz Wąsowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 11 maja 2017 r. 11 maja 2020 r. *
Ryszard Gumiński Członek Rady Nadzorczej 11 maja 2017 r. 11 maja 2020 r. *
Mariusz Łoś Członek Rady Nadzorczej 11 maja 2017 r. 11 maja 2020 r. *
Rafał Pisz Członek Rady Nadzorczej 11 maja 2017 r. 11 maja 2020 r. *
Tomasz Słoński Członek Rady Nadzorczej 11 maja 2017 r. 11 maja 2020 r. *

* „Stosownie do art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych mandat członków rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

Ireneusz Wąsowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ireneusz Wąsowicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował następujące stanowiska:

 • 2018 – obecnie / Trans.eu Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej
 • 2017 – obecnie / DATAWALK SA – Członek Rady Nadzorczej
 • 2013 – obecnie / Tenha sp. jawna – Wiceprezes Zarządu (współwłaściciel),
 • 2013 – 2015 / Casus Finanse SA – Członek Rady Nadzorczej
 • 2012 – obecnie / KMB Grupa Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (współwłaściciel),
 • 2011 – obecnie / Drewno Masywne HBR sp. z o.o. sp. k. – wspólnik
 • 2010 – obecnie / HBR Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (współwłaściciel),
 • 2008 – 2011 / PDK S.A i PDK Violet S.A., Prezes Zarządu
 • 2003 – 2008 / PDK S.A., Wiceprezes Zarządu
 • 2002 – obecnie / RISO sp. z o.o. – Prezes Zarządu (właściciel),
 • 1997 – 2002 / PTF S.A., Członek Zarządu

Dr Ryszard Gumiński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Gumiński jest doktorem nauk ekonomicznych na UE we Wrocławiu. Od ponad 25 lat zatrudniony w Torf Corporation – Fabryka Leków sp. z o.o., gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne oraz wdrażanie strategii średnio- i długookresowych. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował następujące stanowiska:

 • 2018 – obecnie / Grupa M3 sp. z o.o. sp. k. – Wspólnik
 • 2016 – obecnie / Torf Corporation sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik
 • 2015 – obecnie / Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • 1997 – obecnie / Torf Corporation Fabryka Leków sp. z o.o., Dyrektor Generalny od 1997 r., Członek Zarządu od 2011 r., wspólnik

Mariusz Łoś – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent UE we Wrocławiu. Podczas swojej kariery zawodowej zajmował następujące stanowiska:

 • 2012 – obecnie / in4mates sp. z o.o. s.k. – Prezes Zarządu, wspólnik
 • 1998 – 2011 / Infovide-Matrix SA – Alliance Director
 • 1997 – 1998 / TCH Componenents Sp. z o.o. – Product Manager

Pan Rafał Pisz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu, specjalność bankowość i finanse oraz Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja konstrukcja i analiza algorytmów. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował następujące funkcje:

 • 2018 – obecnie QuantUp Sp. z o.o. - prezes zarządu
 • 2009 – 2018 DATAX Sp. z o.o. – prokurent, członek zarządu, wspólnik
 • 2000 – 2008 AXIT Sp. z o.o. – prezes zarządu, wspólnik

Dr. hab. Tomasz Słoński – Członek Rady Nadzorczej

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Aktualnie piastuje stanowisko profesora i kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.