Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Stanowisko  Kadencja   
Ireneusz Wąsowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 22 grudnia 2020 r. 21 grudnia 2023 r. *
Wojciech Mróz Członek Rady Nadzorczej 22 grudnia 2020 r. 21 grudnia 2023 r. *
Mariusz Łoś Członek Rady Nadzorczej 22 grudnia 2020 r. 21 grudnia 2023 r. *
Rafał Pisz Członek Rady Nadzorczej 22 grudnia 2020 r. 21 grudnia 2023 r. *
Tomasz Słoński Członek Rady Nadzorczej 22 grudnia 2020 r. 21 grudnia 2023 r. *

* „Stosownie do art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych mandat członków rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

Ireneusz Wąsowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magister Ekonomii o specjalności Organizacja i Zarządzania. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (1992 r.)

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2012 – obecnie / KMB Grupa sp. z o.o. sp kom - Wspólnik
 • 2012 – obecnie / KMB sp. z o.o. - Wspólnik, Wiceprezez Zarządu
 • 2013 – obecnie / TENHA Gąsiorek Wąsowicz sp. jawna – Wspólnik
 • 2002 – obecnie / RISO sp. z o.o. - Wspólnik, Prezes Zarządu
 • 2010 – obecnie / HBR sp. z o.o. - Wspólnik, Prezes Zarządu
 • 2011 – obecnie / Drewno Masywne HBR sp. z o.o. sp. kom – Wspólnik
 • 2017 – obecnie / DB Energy SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2018 – obecnie / Trans.eu Group SA - Członek Rady Nadzorczej
 • Ireneusz Wąsowicz HBR - działalność gospodarcza - właściciel

Wojciech Mróz – Członek Rady Nadzorczej

Licencjonowany Doradca inwestycyjny nr 219, posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst. Od ponad piętnastu lat aktywnie związany z rynkiem kapitałowym i rynkiem inwestycji typu Private Equity/Venture Capital. Z poziomu członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej wspierał wiele przedsiębiorstw podczas układania strategii rozwoju, pozyskania kapitału z rynku niepublicznego, jak również publicznego poprzez debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest parterem zarządzającym w Alpha Capital Group, spółki doradczej zajmującej się działalnością Corporate Finance. Jest również aniołem biznesu i udziałowcem między innymi w firmach realizujących projekty TestArmy.com, ExplainEverything.com, Kodilla.pl Prowadził również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu inwestycji oraz funduszy Private Equity i Venture Capital. Jest fundatorem i członkiem zarządu fundacji Everest, która organizuje cykliczne eventy w całej Polsce Bieg Firmowy.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2016 – obecnie / Codemy SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2012 - obecnie / Alpha Capital Group sp. z o.o. - Wspólnik/Członek Zarządu
 • 2015 - obecnie / ACG Alpha Capital Group sp. z o.o. sp. kom. - Wspólnik
 • 2012 - obecnie / Fundacja Everest - Członek Zarządu
 • TestArmy Group - Członek Zarządu
 • 2020 - obecnie / Stava SA - Członek Rady Nadzorczej
 • Prosper Capital Dom Maklerski SA - Członek Rady Nadzorczej
 • Sare SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2018 - obecnie / Alpha Capital Investment sp. z o.o. - Członek Zarządu (od lipiec 2018), Likwidator (od listopad 2020)
 • 2019 - obecnie / ALPHA CAPITAL ŁUCZYN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA - Wspólnik
 • 2018 - obecnie / CODEMY OLEKSY ŁUCZYN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA - Wspólnik
 • 2018 - obecnie / GMW Group - Wspólnik/Prokurent
 • 2016 - 2020 / ACCMA - Wspólnik
 • 2013 - obecnie / Compani sp. z o.o. - Wspólnik/Prokurent

Mariusz Łoś – Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu, współwłaściciel spółek in4mates, Aseti. Od ponad 20 lat związany z branżą IT. W latach 2000-2010 kierował zespołem odpowiedzialnym za współpracę z czołowymi producentami technologicznymi, m.inn. Oracle, IBM, CA, Microsoft, Adobe, Software AG. Od roku 2011 współwłaściciel/założyciel spółki in4mates, specjalizującej się w produkcji oprogramowania oraz realizującej projekty informatycznej dla sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego, administracji publicznej i farmaceutycznego. Od 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu in4mates. W 2020 współzałożyciel i główny udziałowiec spółki Aseti, podmiotu zajmującego się doradztwem i wdrożeniami technologii SAP.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 1997 – 1998 / TCH Components Sp. z o.o. – Product Manager
 • 1998 – 2011 / Infovide-Matrix SA – Alliance Director
 • 2011 - obecnie / in4mates Sp. Z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik
 • 2017 - obecnie / DB Energy SA – Członek Rady Nadzorczej
 • 2020 - obecnie / Aseti sp. z o.o. - wspólnik
 • 2020 - obecnie / Aseti sp. z o.o. sp.k - wspólnik

Rafał Pisz – Członek Rady Nadzorczej

W ciągu ostatnich dwóch dekad Rafał Pisz pełnił funkcje dyrektora zarządzającego, założyciela, CTO, akcjonariusza i konsultanta w szeregu firm informatycznych, takich jak QuantUp, DATAX, AXIT i SoftGroup Polska. W pracy pomogła mu wiedza zdobyta w trakcie studiów na dwóch kierunkach–informatyce (Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i finansach (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). Rafał Pisz był również uczestnikiem, koordynatorem oraz ewaluatorem projektów w ramach programów B+R Komisji Europejskiej–7PR oraz „Horyzont 2020”.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2000 - 2008 / AXIT Sp. z o.o. (obecnie Simens Digital Logistics Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu
 • 2010 - 2013 / DATAX Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 2015 - 2018 / DATAX Sp. z o.o. - Członek Zarządu
 • 2019 - obecnie / QuantUp Sp. z o.o. - Członek Zarządu
 • 2003 - 2010 / AXIT Sp. z o.o. - Udziałowiec
 • 2010 - obecnie / DATAX Sp. z o.o. - Udziałowiec
 • 2018 - obecnie / Stowarzyszenie IT Corner – Członek Zarządu
 • 2017 - obecnie / DB Energy – Członek Rady Nadzorczej
 • 2008 - obecnie / Fundacja „Dzieci Urodzone w Twierdzy Breslau”

Tomasz Słoński – Członek Rady Nadzorczej

Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii i finansów, Kierownik katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych UEW. Biegły w wycenie przedsiębiorstwa, Konsultant ds. wycen składników majątku i instrumentów finansowych.

Doświadczenie zawodowe (spółki, w których co najmniej w ostatnich 3 latach pełniona była funkcja zarządcza, nadzorcza lub istotny pakiet udziałowy/akcji):

 • 2008 – obecnie / Zakład Doradztwa Gospodarczego "Dorgo" sp. z o.o. - wspólnik
 • 2017 – obecnie / DB Energy SA - Członek Rady Nadzorczej
 • 2015 – obecnie / Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce - Członek Komisji Rewizyjnej