Kim jesteśmy

DB Energy SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, ze znacznym udziałem w rynku.

Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji), a także świadczy usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich predykcyjego utrzymania w oparciu o system DiagSYS. Od początku istnienia firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 2,4 mld zł, co przełożyło się na średnioroczną redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh i dało klientom ponad 708 mln zł średniorocznych oszczędności. Spółka złożyła łącznie wnioski na białe certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane ich klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018).

Rynek efektywności energetycznej, na którym działa spółka, wchodzi w etap dynamicznego rozwoju w związku presją publiczną i regulacyjną na ograniczenia emisji i zużycia energii ze względu na postępujące zmiany klimatyczne. Wysoka energochłonność polskiego przemysłu, ponad średnią unijną, przy rosnących cenach energii zachęca do inwestycji w energooszczędne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności produkcji. DB Energy, planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku efektywności energetycznej w Polsce, zwiększając skalę prowadzonych projektów, w szczególności w generalnym wykonawstwie, finansowaniu inwestycji, dywersyfikację portfela klientów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO oraz diagnostyki napędów, a także rozwój eksportu.

Spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy innowacyjnego systemu DiagSys z obszaru predicitve maintenance w ramach INDUSTRY 4.0, który będzie wykrywał wczesne zmiany uszkodzeniowe w silnikach maszyn, co może również przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii w maszynach procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, co jest niezbędne do zarządzania inteligentną fabryką.