Raporty i dane finansoweRaporty i dane finansowe

Kalendarium

2019.08.14 – Publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019

2019.11.14 – Publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2019/2020

2019.11.22 – Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019

2020.02.14 – Publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2019/2020

2020.05.15 – Publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2019/2020

Obszar działalnościPracujemy z energią na całym świecie

Realizujemy audyty efektywności energetycznej w średnim i dużym przemyśle, osiągając realne zmniejszenie zużycia energii u klientów. Do tej pory według projektów naszego zespołu przeprowadzono modernizacje o łącznym koszcie ponad 3,2 mld zł, co pozwoliło osiągnąć redukcję zużycia energii o co najmniej 5,1 TWh i oszczędzać rocznie ponad 931,6 mln zł.

Pracujemy z energią na całym świecie

Referencje