Prognozy finansowe

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych dotyczących roku obrotowego 2020/2021, ani danych szacunkowych dotyczących roku obrotowego 2019/2020.