Raporty bieżące

W niniejszej sekcji zamieszczone zostały informacje poufne o charakterze cenotwórczym, a także pozostałe raporty wynikające z obowiązków informacyjnych dotyczących Spółki.

ESPI

EBI – rynek regulowany GPW

EBI – NewConnect