NWZ 2021 07

W tej sekcji zostały zamieszczone materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbyło się 6 lipca 2021 r.