ZWZ 2019 12

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podział zysku za rok obrotowy 2018/2019