ZWZ 2020 12

W niniejszej sekcji zostały zamieszczone materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się 22 grudnia 2020 r.