ZWZ 2021 11

W niniejszej sekcji zostały zamieszczone materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbyło się 22 listopada 2021 r.