ZWZ 2023 12

W niniejszej sekcji zostały zamieszczone materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbyło się 21 grudnia 2023 roku.