Audyt elektroenergetyczny

Audyt elektroenergetyczny to analiza możliwości redukcji zużycia energii przez urządzenia i instalacje elektryczne pracujące w obiektach. Wśród urządzeń podlegających badaniom wymienić można: transformatory, silniki, pompy, sieci elektroenergetyczne, instalacje sprężonego powietrza wraz z układami zasilania oraz oświetlenie.

Cel i zakres audytu elektroenergetycznego

Opracowanie obejmuje przygotowanie koncepcji optymalizacji zużycia energii elektrycznej w wewnętrznych sieciach przesyłowych. Poprzez szczegółowe pomiary elektryczne, z wykorzystaniem specjalistycznych mierników, wyznaczony zostaje rozpływ mocy, który umożliwia zbudowanie bazowego profilu zużycia energii elektrycznej na granicy bilansowej zakładu/sieci oraz pozwala wskazać punkty o podwyższonym poziomie energochłonności, punkty o obniżonej jakości energii, a także okreslić występowanie strat układu rozdzielczego.

Zakres badań i analiz:

 • analiza pracy układu zasilania z uwzględnieniem aktualnego rozpływu mocy na poszczególne odbiory,
 • analiza układu wytwarzania sprężonego powietrza,
 • analiza układów wentylacji i klimatyzacji (sterowanie i regulacja),
 • analiza systemów odciągowych nad stanowiskami (sterowanie i regulacja),
 • analiza strat na poszczególnych elementach układu rozdzielczego,
 • analiza sprawności transformatorów (pomiary ruchowe sprawności),
 • analiza stanu technicznego rozdzielnic wraz z badaniem termowizyjnym,
 • analiza bezpieczeństwa energetycznego pracy instalacji (w tym pewność zasilania),
 • analiza instalacji oświetleniowej.

Pomiary dla tego zakresu:

 • pomiary strat transformatorów,
 • pomiary efektywności sprężarek powietrza oraz nieszczelności instalacji sprężonego powietrza (z użyciem przepływomierza sprężonego powietrza),
 • pomiary elektryczne procesowych układów napędowych,
 • pomiary zużycia energii i natężenia oświetlenia,
 • pomiary rozpływu mocy oraz jakości energii elektrycznej.

Opracowanie podsumowane jest efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując szacowany koszt realizacji zalecanych modernizacji oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Rodzaje modernizacji jakie zostały wdrożone do dziś przez DB Energy:

Rodzaje modernizacji Redukcja zużycia energii [MWh] Białe Certyfikaty [toe] Oszczędności [zł/rok] Koszty wdrożenia [zł] Okrez zwrotu [lata]
Modernizacja instalacji sprężonego powietrza 13 049,152 1 060,544 4 278 759,05 5 969 806,23 1,4
Modernizacja napędów (wentylatorów, pomp itp.) 4 950,759 711,937 1 302 807,54 3 455 042,36 2,7
Modernizacja oświetlenia 53 826,401 12 933,444 15 973 143,59 55 077 777,66 3,4
Modernizacja sprężarkowni 7 664,873 670,480 2 817 980,36 5 932 578,50 2,1
Poprawa gospodarki mocą bierną 895,426 238,244 6 225 413,94 12 171 009,06 2,0
Modernizacja stacji transformatorów i układów rozdzielczych 12 854,333 2 098,380 6 326 515,29 11 150 310,23 1,8
Inne 1 216,506 533 072,71 958 766,60 1,8
Suma 94 457,450 17 713,029 37 457 692,49 94 715 290,64 2,5

Łącznie, w wyniku realizacji zaleceń audytowych w obszarze elektroenergetycznym, klienci DBE zredukowali zuzycie energii o ok. 94 GWh, osiągając średnie roczne oszczędności na poziomie ponad 37 mln zł. Łączny okres zwrotu obejmujący wszystkie inwestycje niewiele przekroczył okres 2,5 lat.

DB Energy to

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z DB Energy

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi certyfikatami efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa – wszystkie rodzaje pomiarów wymaganych w analizie efektywności, w tym autorski system DiagSYS