Audyt procesów technologicznych

Audyt procesów technologicznych ma za zadanie ocenę potencjału oszczędności zużycia energii w procesie produkcyjnym danego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jego specyfiki. Jak więc można się domyślić audyt ten będzie badał bardzo zróżnicowane procesy, w zależności od zakładu, jednak zawsze dokładnie oceniając park maszynowy i procedury, pod kątem zużycia energii. Jego wynikiem są konkretne propozycje usprawnień procesów i technologii, które są zasadne i przynoszą określony zysk ekonomiczny oraz energetyczny.

Cel i zakres audytu procesów technologicznych

Opracowanie obejmuje analizę możliwości redukcji zapotrzebowania na media (energia elektryczna, ciepło, woda chłodząca, woda lodowa, sprężone powietrze) przez urządzenia odbiorcze pracujące w instalacji procesowej. W ramach audytu przeanalizowana zostaje praca maszyn technologicznych takich jak:

 • maszyny procesowe (np. młyny, pasteryzatory, kalcynatory, granulatory, suszarnie),
 • wymienniki,
 • pompy,
 • wentylatory,
 • silniki elektryczne pracujące w procesie.

Przeanalizowane i zmierzone zostają możliwości zastosowania odzysków ciepła oraz innych mediów z instalacji technologicznych, łącznie z możliwością ich zagospodarowania. W ramach audytu zaproponowane zostaną energooszczędne rozwiązania techniczne, obliczone zostaną parametry odzyskiwanego medium, przedstawiona zostanie koncepcja jego zagospodarowania wraz z kalkulacją realnej efektywności inwestycji.

Zakres badań i analiz:

 • analiza pracy urządzeń procesowych z bilansem zapotrzebowania na energię elektryczną, powietrze, ciepło i chłód,
 • analiza wybranych układów napędowych (układ napędowy stanowi silnik, przekładania i maszyna wykonawczwa wraz z układem regulacji),
 • analiza instalacji dostarczających media do procesu wraz z propozycjami optymalizacji.

Pomiary dla tego zakresu:

 • pomiary realnych przepływów ciepła, chłodu, powietrza i energii elektrycznej w procesie technologicznym,
 • pomiary układów napędowych, sprawności pomp i układów regulacji,
 • pomiary zużycia sprężonego powietrza.

Opracowanie zostanie podsumowane efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując przybliżony koszt realizacji zaleceń oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Rodzaje modernizacji jakie zostały wdrożone do dziś przez DB Energy:

Rodzaje modernizacji Redukcja zużycia energii [MWh] Białe Certyfikaty [toe] Oszczędności [zł/rok] Koszty wdrożenia [zł] Okres zwrotu [lata]
Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w obrębie ciągu technologicznego 1 821,880 73,946 517 706,85 597 000,00 1,2
Modernizacja maszyn procesowych 317 758,323 85 219,860 51 866 453,97 301 222 653,88 5,8
Modernizacja napędów procesowych 16 896,863 101,906 4 840 636,11 4 375 707,13 0,9
Modernizacja oświetlenia w obszarze procesu technologicznego 315,417 127 633,81 128 248,00 1,0
Modernizacja systemu odpylania i wentylacji 9 044,642 3 878 981,79 7 179 283,40 1,9
Odzyski ciepła z maszyn i instalacji procesowych 82 991,092 6 563,872 11 179 642,51 16 672 659,78 1,5
Inne 9 851,676 2 385 259,99 4 940 771,23 2,1
Suma 438 679,893 91 959,584 74 796 315,02 335 116 323,42 4,5

Łącznie, w wyniku realizacji zaleceń audytowych w obszarze procesu technologicznego, klienci DBE zredukowali zuzycie energii o ok. 438 GWh, osiągając średnie roczne oszczędności na poziomie prawie 75 mln zł. Łączny okres zwrotu obejmujący wszystkie inwestycje to zaledwie 4,5 lat.

DB Energy to

Kompleksowa obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej, obejmująca projektowanie, finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych

Wyspecjalizowana kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Gwarancja redukcji zużycia energii – przy realizacji inwestycji z DB Energy

Wysoka skuteczność potwierdzona oszczędnościami klientów oraz przyznanymi certyfikatami efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) – przygotowaliśmy dokumentację dla pozyskania białych certyfikatów o wartości ponad 450 tys. toe, co czyni nas liderem tego rynku

Praktyczne rozwiązania – projekty dostosowane do profilu i oczekiwań klienta

Zaawansowana infrastruktura pomiarowa – wszystkie rodzaje pomiarów wymaganych w analizie efektywności, w tym autorski system DiagSYS