Czy audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy?

Celem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest zrealizowanie szczegółowych obliczeń dotyczących planowanych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Badanie ma dostarczyć informacje o możliwościach oszczędności energii w zakładzie. Jednak czy każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do korzystania z audytów?

Czy audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy

Czym jest audyt energetyczny? 

To szczegółowa diagnoza dokonywana przez ekspertów, która bierze pod uwagę zużycie energii w przedsiębiorstwie. Polega na dokładnym dokonywaniu pomiarów zużycia energii w budynkach, instalacjach czy urządzeniach. 

Audyt, który przeprowadzamy, zawiera ocenę stanu urządzeń wykorzystujących energię (w tym źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, sieci elektrycznej czy procesów technologicznych i transportu). Uwzględnia także bilans energetyczny firmy i szacunkowy potencjał poprawy efektywności energetycznej. Na podstawie dokonanych pomiarów i estymacji opracowujemy plan działań na najbliższe 4 lata. 

Jakie firmy muszą regularnie przeprowadzać audyt energetyczny? 

O obowiązku przeprowadzania audytu mówi ustawa z dn. 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Zgodnie z nią wszystkie duże przedsiębiorstwa muszą regularnie go wykonywać. Co ustawa rozumie jako „duże przedsiębiorstwa”? 

Chodzi o firmy, które w ostatnich dwóch latach obrotowych zatrudniały średniorocznie przynajmniej 250 pracowników lub osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w PLN kwoty 50 mln EUR, a suma aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w PLN kwoty 43 mln EUR. 

Badanie to powinno być realizowane raz na 4 lata. 

Kto może przeprowadzić audyt?  

Warto sięgać po pomoc sprawdzonych audytorów, którzy w profesjonalny sposób podejdą do przygotowania planu poprawy efektywności energetycznej. Podmiot powinien być niezależny od przedsiębiorstwa, a w dodatku mieć wiedzę niezbędną do wykonywania tego typu audytu. Poszukując ekspertów, należy zwrócić uwagę na doświadczenie i efekty przeprowadzonych realizacji. 

Uzupełnieniem dla audytu energetycznego przedsiębiorstwa może być audyt efektywności energetycznej. Jest on podstawą do uzyskania białego certyfikatu. Wskutek tego badania powstanie szczegółowa koncepcja projektowa inwestycji energooszczędnej.