FXMAG: DB Energy ze wzrostem zysku o ponad 400% r/r

W minionym kwartale DB Energy osiągnęło przychód narastająco ponad 45 mln zł, wobec 27 mln za cały poprzedni rok obrotowy. Wynik EBITDA za trzeci kwartał roku obrotowego 2021/2022 to 4,67 mln zł, a zysk netto 3,70 mln zł – wzrost o przeszło 400% r/r. Znaczący wpływ na wynik finansowy minionego kwartału miał między innymi projekt realizowany na rzecz Słodowni Soufflet – inwestycji realizowanej w modelu ESCO.

Więcej informacji w artykule:  DB Energy ze wzrostem zysku o ponad 400% r/r