Puls Biznesu: DB Energy rozpoczyna ofertę publiczną o oczekiwanej wartości 14 mln zł z tytułu emisji nowych akcji

Komisja Nadzoru Finansowego 27 lutego 2023 r. zatwierdziła prospekt DB Energy S.A., w związku z ofertą publiczną i przenosinami notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.